Baykara

Mısır’ın ve dünyanın

bütün zâlimlerine

Kaybolmuş imanı, tükenmiş arı

Siyah kapılardan girer baykara

Ruhu kan, yüreği Berlin Duvarı

Hakk’ın hesabını sorar baykara

Her tarafı dalkavuklar pazarı

Üzerinden eksik etmez nazarı

Ellerinde adâletin hızarı

Masumun boynunu vurur baykara

Suskunlar çekilir âh köşesine

Küskünler gömülür can şişesine

Müstahdemdir Firavun maşasına

İdam sehpaları kurar baykara

Gün olur ışığı yayılır ilmin

Nihayeti gelir bu vahşî filmin

Gün olur defteri dürülür zulmün

Kendi çöplüğünde çürür baykara

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Dallar Hû / Yavuz Selim Yaylacı
Ahraz / Talat Ülker
Varoluşa Hayranlık Ve… / Semra Saraç
Ene’l-Hû / Selami Şimşek
Baykara / Nurullah Genç
Tümünü Göster