Müktesebat

Birikim önemlidir. İnsanın bir ömür biriktirdiklerinin gerek maddi ve gerekse manevi bir ağırlığı ve karşılığı her zaman olmuştur. Bireylerin birikimleri olduğu gibi ailelerin, toplum ve ülkelerin de birikimleri vardır. Geçmişin hafızası ve hazinesidir birikimler; eserdir, düşüncedir,  asalettir, servettir.

Hasılı müktesebattır.

İnsanlığın faydasına olanı salih ameldir.

Faydasız olanıda tul-i amel.

Vaktini boşa harcamayan ve ömrünün bereketli olmasını arzu eden her insanın geriye bıraktığı bir mirası vardır. Her miras, tüm insanlığın, bir coğrafyanın, bir ailenin yararlanacağı çapta olmayabilir. Zerre miktarı hayır işleyen müjdelenmiş, şer işleyeninse cezasını göreceği beyan edilmiştir.

Miktar değil, fiiliyat öne çıkarılmıştır.

Asıl olan geriye ne bırakıldığıdır.

Varlığı stoklama, bilgiyi saklama, serveti cimriliğe bulama hoş karşılanmamıştır.

Zamanı heba etme, ömrü beyhude tüketmenin doğru olmadığı da bilinmektedir. Her dönem engeller olmuşsa da, günümüzde teknoloji vakit ayracıyla daha bir oynamaktadır. Amaç dışı kullanımlarla, her yaştan bireyin vaktinden bir bölümü değirmeninde öğütmektedir. Bu sebeple her bireyin bir vakit muhasebesi yapması gerekliliktir.  

Müktesebat önemlidir.

Birde miras bırakılan vardır. Her insanbu mirastan pay alır. Bunu sadece mülk olarak addetmemek lazım. Toplumu ayakta tutan ahlaki değerler, ilim ve hikmet, tarihi eserler ve her alandaki kültürel birikim ortak mirastır.

Kütüphaneler bu bağlamda çok önemlidir. Sorgulayan bir bakış açısıyla oralardan her daim  istifade etmelidir.

Yaşadığımız çağda İslam kültür ve medeniyetinin yeniden neşv-ü nemâ bulması için; bilim, sanat, edebiyat, düşünce alanındaki tarihi mirastan yararlanarak, bugün ne yapmalı sorusunu da sorarak bu alanlarda özgün eserler verme yolunda çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar bireyin yapacağı çalışmalar olacağı gibi, özellikle kurumsal çalışmalar da olmalıdır. Bu noktada ‘bulgucu’ ve  ‘öncü’ karakterlerinde önü açılmalı ya da kendileri yollarını açmalıdırlar.

Fikir alış-verişini sağlayacak unsurlardan olması hasebiyle, tercüme hareketleri de karşılıklı olmalıdır. Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya’ya da ülkemiz düşünür ve yazarlarının eserleri tercüme edilmeli ve okunmalıdır.

Somut olduğu kadar, soyut bir değerdir de müktesebat.

Güzel ahlakın libas olarak ruh ve bedene giydirilmesiyle vücut bulan insan ve toplum katmanları gibi.

Varisleri olur, bu birikimler üzerine hayat inşa edilir.

Değerler silsilesi oluşur.

Sarsılmaz aile yapısı; İnançlı, sağlıklı bireylerden oluşur toplum.

Müktesebat ve kattıkları önemlidir.

Müşahede, sorgulama ve mükellefiyet de.

Çağı değiştirecek bireyler olmak da.

Çok, çok önemlidir.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Dallar Hû / Yavuz Selim Yaylacı
Ahraz / Talat Ülker
Varoluşa Hayranlık Ve… / Semra Saraç
Ene’l-Hû / Selami Şimşek
Baykara / Nurullah Genç
Tümünü Göster