Eğitime Dair

Bidayetten beri insanlığın, insan olmanın, en asil, en erdemli ve en etkili faaliyetidir eğitim.

Katıksız, tertemiz, yalın bilgilerle beslenme, zihinsel ve ruhsal açlığı giderme ve insana yaraşır, doğal, içten davranış ve alışkanlıklar kazanma şeklinde tanımlanabilecek olan eğitim; uzun, çetin, çileli ve maliyetli bir süreçtir.

Eğitim; insan, söz, düşünce, medeniyet, vatan, bayrak; yazılı-yazısız her birikimi anlamlandıran ve çerçeveleyen yapıdır.

Eğitim, geleceği okumayı ve görmeyi zorunlu kılan dinamik bir süreçtir. Esen rüzgâra yelken açmak yerine, kendi rüzgârını estirmektir. Dünyayı yerinden oynatacak manivela olan eğitim, insanı düzlüğe çıkarabileceği gibi uçuruma da yuvarlayabilir. Manivelayı tutan eller, yani eğitimle ilgili sorumluluk yüklenenler, milli olanla evrensel olan için doğru destek noktası bularak yol almaları durumunda arzu edilen sonuçlar elde edebilirler. Mesele, esfel-i safilin derekesine düşmekten kurtulmak, eşref-i mahlûkat seviyesine yükselmek, yücelmek, yücelmektir.

Hikmetten hali olmamaktır.

“Faydasız ilimden Allah’a sığınırım” buyuruyor efendimiz.

Bu sebeple, izanlar ve idraklerin hakikatle buluşacağı mahfil olmalıdır eğitim.

Hayal kuran, merak uyandıran, araştıran, eleştiren, geçmişin birikimlerinden yararlanan insanı yetiştirmektir.

Biz olmanın, kendimiz olmanın, bize uygun olanın farkına varmak, muhatabı düşünmeye sevk etmek, yetenek alanına yönlendirmek, özgün bireyler yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji alanında ilerlemek, ama hiçbir şeyi de putlaştırmamaktır.

Doğru istikamet ve yetkin olmaya yöneliştir eğitim.

Koçi Bey der ki; “Menasıb-ı ilmiye şefaatle iltizam olunmamalıdır.” Yani mesele liyakat, ehliyet ve samimiyet meselesidir.

Ve güçlü de bir iradeye sahip olmaktır.

İrade terbiyesiyle her nesil muhatap olmuştur. Günümüzde, özellikle gençler iradelerine sahip çıkmak ve yön vermek gibi ağır bir imtihanla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Dijital dünya kontrol edilemeyen kuşatıcılığı, teknolojinin yeniliklerle daima göz kırpması, genç kuşakları kendisi olmaktan uzaklaştırabilmekte, imtihanı güçleştirmektedir. Bu ve benzeri olumsuzlukları öteleyebilecek, bireyin kendini eğitebileceği bir disiplin edinmektir eğitim.

Hasılı, diplomayı almakla bitmeyen  bir süreçtir eğitim.

……..

Okullar yine açılıyor biz bu mülahazaları yaparken. Her sonbaharda olduğu gibi.

Hasat mevsimi, bağbozumu, yaprak dökümü, hüzün mevsimi olan sonbahar; eğitimin, okulların, ailelerin, çocukların, gençlerin ve umutların baharıdır.

Bir ilk bahardır.

Öyle umalım ve duamızı sonbahar meltemlerine katarak selamlayalım eğitim camiasını.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Savaş ve Savaş / Ay Vakti
Eğitime Dair / Şeref Akbaba
Dolar / Nurullah Genç
Çok Ene’l-Hak Taşıdım / Selami Şimşek
Dışarısı / Hüseyin Akın
Tümünü Göster