Afrin

Haçlılar.

Halkı Müslüman olan bir ülkede operasyon yapıyorlar. Yaklaşık sekiz yıldır Suriye halkının büyük çoğunluğu zulme duçar oluyor, haneleri yıkılıp- yağmalanıyor, göçe zorlanıyor ve göçüyorlar.

Şehit sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor.

Ülke içi ve dışına on beş milyona yakın insan göç etmiş.

Çağdaş dünyanın gözü önünde Halep şehri bombalandı, tarumar edildi.

Faili meçhul olmayan bir cinayet işlendi ve dünya susarak, duymayarak, görmeyerek, hissetmeyerek geçiştirdi.

Doğu Guta’da abluka var, kimyasal silahlarla işlenen cinayetler var, şehir bombalanıyor. Yine çağdaş dünyanın gözleri .nünde uygulanan bir ambargo neticesinde bebekler, çocuklar, her yaştan insan açlıktan ölüyor.

Zulüm devam ediyor.
Karışıklığı ve dolayısıyla Suriye’yi de için alan bir parçalama-bölmeyi hedefleyenler amaçlarına ulaşmak için tezgâhlar kuruyor.

Büyük İsrail ve Ortadoğu Projesi’nin oluşumuna merkez olacak şekilde Afrin’de demografik yapı değiştirilip, terör .rgütleri silahlandırılıp, bir terör üssü oluşturuldu.

Askerimiz Afrin’de.

İşgal için değil.

Ülkemizin sınır boyunda .rgütledikleri ve silahlandırdıkları terör mensupları ve örgütlerinden bölgeyi temizlemek ve yaşam alanı olarak Suriyelilere teslim etmek amacıyla.

Halkı Müslüman olan ülkeler de bölgeyle alakalı suskun kalmamalılar.

Haçlı projesi devam ederken, kendi emellerini gerçekleştirmek isteyen .rgütlerin, Müslüman çocukları zorla ya da beyinlerini yıkayarak, .rgütlerine katma ve yem olarak kullanmalarının da önüne geçilmelidir.

Birey olarak Müslümanlar kendilerini bir sorgulamalıdır.

Dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar.

Son yüz yıldır olup bitenlerin bir dokümanını çıkarıp, yaşayarak tanık olduklarını da tahlil ederek.

Referanslarını yeniden gözden geçirerek.

Yakın tarihe, hadiselerin cereyan ediş biçimine bakarak.

Hadiselerin meydana geldiği ülkeler ve coğrafyalar bir gözden geçirildiğinde olay anlaşılacaktır.

Sadece yeraltı kaynakları diyerek olay geçiştirilemez.

Dünya’da iki yüz civarında ülke var.

Belli ülkeler ve coğrafyalarda cereyan ediyor zulüm, s.mürü, işgal.

Bir binanın taşları gibi olması gereken Müslümanlar.

Müslümanlar ah Müslümanlar.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Adı Geçen Ülkelere Çağrı / Ay Vakti
Afrin / Şeref Akbaba
Tempo / Nurullah Genç
Nazar Ber Kadem / Selami Şimşek
Necmettin Evci İle Söyleşi / Yavuz Ertürk - Ahmet Mahmut Şen
Tümünü Göster