Asil Yükseliş

Günün kabul vakitleri, içindeki albenili, sağır, gölgeli uzantılara da belirgin davetini gönderir. Hayâsızlığın bineği, renkli merdivenli dönemeçlerin, mayadan eksiltilen kayıp kayıtların, hayâda bulunamayış yoksunluğudur. Kör gider yol gider deyimi inanç merkezinden nasiplenmemişlerin yenilgiyi baştan kabullenmeleridir. Hayâ sahibi biri nefsine yenik düşerek körün gittiği yola kayabilir. Özündeki çekicilik tekrar kendisiyle buluşturur ki bu tövbe estağfurullah demeyi tüm içtenlikle pişmanlık duyarak tekerrür ettirmeme sözü verilir. Bu hayâ sahibinin mayasının dışa vurumudur. Asil yükselişin hazzından haberdar eyleyiştir, “Bozuk süt maya tutmaz azığa teleme olmaz.”

Taşın diğer taştan ayrı konulması ehil ellerin okuyabildiği ihtiyaç damlarının ömrüne etkin katılım olmasında, yerine konulması asil yükseliş kazanımı içindir.

Hayâ değerler halkasından ibarettir, son halkası bünyesinde barındırdığı bütüncüllüğü ile hükmün geri bildirimini de aynı şevkle kabullenen, dışa karşı direnci hayânın kendisi olan ar damarıdır. Bu damar zamanla bozulmuşları halka değişiminde bulundurarak merkezini muhafaza eder. Bir taraftan da kaybetmemek için dıştan içe doğru basamak yükseltilesi gayreti ile öz mayadan beslenmesine kapısını açık tutar. “Karası kazandan olana öğün vaktine kadar, yarası hayâdan olana ölüm vaktine kadar sinek konar, arı kınar.” Zamana hükümdarlık hayânın barınağından nasiplendirebilirliğin halka genişliği ile düğün eylenilir, dam kurulur, gelin damadın neslinden nesil mayalanır asil yükselişe hayâ doğurgan olur.

Oturmanın rahatlığı sarsılmazlığı hayâyı şekillendiren mayanın etkileşim ikliminin, mevsimsel duruş oluşumunda, hakkın yerindeliğiyle zirvesini korur. Değer çınarı olan ömür, mayanın hayâya şekillenmesi, duruma göre tavır sergiler. Maya hayâda uzuvların hak ederine hak olmasıyla bedenin kazanımı nesil aktarımına maya tutar. “Kilimin ilmeği dokuyanın hayâsından mayasına göre eğilim dükkanı oluşturur.” Hayâ var oluşu çevreler, mayanın ikliminde renklenerek cephenin ibresini canlı tutar, hareketin bereketiyle yeni sofralar serilmesine maya hazırlar. Neslin devamında zamana ad koyabilirlik, hayâyla konumlanmış mayanın kesintisiz bütünlüğüyle, asil yükseliş adın içeriğini doldurma yaşarını süreklendirir. Çevredekileri cisimlerin görünürlüğünü aydınlıktan yoksunluk engel kılar, karanlık ışıktan yoksunluktur. Nöbetini şaşırmayan güneş bütün varlıklara ederi kadar nasibini alması için hak terazisinden tartılarak cömertlik halkasını oluşturur. “Yolcu trenin dumanından şikayet etmez. Kuyudaki su kova sarkıtmayınca ağıza gelmez.” Yerine konulan her ne varsa hayânın barındırdığı mayanın asilliğidir.

Maya, ihtiyaç duyduğu ortam hayâda gözenekleri olan değerler halkasını birbirleriyle ilişkilendiren, belirgin bağlayıcı saydam zar niteliğinde kendisine has gücü bulunan, bünyesindeki ile etkileşimin de kaidesi olan, çoğalma, katkısız yayılma amacında hayânın her bir hücresini ayrı ayrı kıstaslarda özgün sarmalamış yaşam direncidir. Bu asil yükselişin basamaklarıyla kaynaşarak bütünün her bir hücresini emin kılar.

Yaratılmışlık gayesi mayanın eksiksiz hayânın oluşumundaki yerini alması şartlara karşıt duruşun kapısını oluşturur. Aynı mayayla hayâlanmışların bütününü oluşturan dünya aynı kapıdan bir beden olarak girer. Var oluşun asil olarak devamı mayanın çevre etkenlerden korunarak muhafazası ile yeni dünyalara kapılar, yol ayrımına yöndaş olur. Mayanın tatbiki hayâda saklıdır, mayanın muhafazası ise hayâyla alakalıdır. Hayâ mayanın etki çemberi içerisinde yönelilen istikamet duruşuna göre bünyesinde kabul ettiği maya etkinliğine göre tutum sergiler. Bu hayânın inanç değerlerinin belirleyiciliği her kabul, ret veya bağımsız gibi kararı için ayrı mayalardan nasiplenmesinden ziyade inanç merkezinin bütünlüğünden alınan mayanın adanmışlık düzeyi ve buna inanmışlıkla tatbikiyle demini korur.

Bayrağın renginin uzaklardan görünmesinde, sağlam zeminde direğin yüksekliğinin önemi, kabul gören, benimsenendir. Rengin taşıdığı o ülkenin dünyadaki yerinin oluşmasında ödenilen bedelin hiç unutulmamak üzere canlı tutulduğu asil yürüyüş değer bütünlüğünün korunduğu müddetçe yükseklikler yeni kapılar açarak yolcusuna mutluluk seyri sunar. Mideye giden nasip öğün helalin dizelerinden ömre katılarak asil yürüyüşe katkı sağlar.

Tartının kafatası odunun altısından gocunmaz. Ömrün anlık artısı adalete gen durmaz. Bir nefeslik beden canla sol göz sağı kandırmaz.” Asil yükselişte el bayrak tutar ceplerini doldurmaz.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Birlik / Ay Vakti
Kandillerinde Yakılmak Üzere / Şeref Akbaba
Göklerin Yeryüzü Kederi / Necmettin Evci
Kudüs, Mısra-ı Bercestedir -Kudüs Şiirleri Üzerine... / Salih Uçak
Tüm Saatler Kıyamete Kurulmuştur / Mehmet Baş
Tümünü Göster