Muhkem Olan

Doğru bilgiye ulaşmak, doğru düşünmek, pergeli doğru etrafında döndürmek ve kendi doğrumuzun kuşatıcılığı için gayret etmek…

Bilişimin daha bir etkin olduğu günümüzde, bir konuyu araştırırken, bir hususta bilgi sahibi olmak ve kanaat edinmek için bir tuşa basmanız yeterli. Karşınıza çıkacak doğrudan ya da dolaylı yüzlerce, bazen binlerce cevap ve farklı yorum araştırmanızı tamamlamanıza yardımcı olabilir, edinmek istediğiniz bilgileri size sunabilir, kanaatinizi pekiştirebilir.

Ya da sizi daha bir zihni karışıklığa sürükleyebilir.

Siz araştırmasanız, gündeminizde olmasa bile, ekranlarda tartışılan ve sizin de istem dışı dinleyici olarak dahil olduğunuz, doğrularınızla örtüştüğü için tasvip ettiğiniz, ters düştüğü için nefret ettiğiniz ya da olumlu veya olumsuz etkilendiğiniz tartışma programları, bir konu etrafındaki konuşmalar, doğru bilgilendirmeler yaptığı gibi, aksi tesirler de uyandırabilmektedir.

Günübirlik konular ya da ülke ve dünya gündemiyle ilgili gelişen olaylardan hareketle yapılan yorumlar, bu hususlara yönelik bilhassa Kur’an ve Peygamberimizin hadislerinden örnekler vererek teyid metinleri oluşturmalar, olayların seyri değiştiğinde de pişkinliğe vererek çark etmeler, yazılanların ya da konuşulanların kılıktan kılığa sokulmasına neden olabilmektedir.

Gerek düne, gerekse bu güne ait olsun, akla ve ahlaka müğayır olan, malayanı ya da sorumluluk bilinciyle oluşturulmamış, doğruluğu araştırılmamış, yorum üzerinden yorumların yapıldığı metinler, doğru bilgiye ulaşmada kaynak teşkil etmeyi bir tarafa bırakın, zihni bulanıklığa sebebiyet vermekte, doğru yönelime engel teşkil edebilmektedir.

Algı oluşturma denen çağın illüzyonu, iletişimin saniyelik ulaşım sağladığı günümüzde daha bir fonksiyonel olmuştur.

Temkinli ve tedbirli olmak bireylere ve kurumlara düşmektedir.
Doğru bilgi, doğru düşünmenin merkezini oluşturur.
Doğru düşünen insan, doğru bilgilendirir.
Tartışmalar, konuşmalar, yazılanlar, anlatılanlar…
Olmalı, olacaktır.
Her araştıranın, dinleyenin amacı doğru bilgiye ulaşmak.
Bir kurumu, ekolu, bilgeyi, şairi, eseri, yazarı benimsemek elbette çok tabiidir. Beslenmekte olması gerekendir.
Ancak, aşk gözlerini kör etmemeli, alıcı olan bireylerin bir süzgeci de olmalı.
Beslendikleri kaynağı da kendilerini geliştirdikçe hiçe saymamalıdır.
Özgün ve özgür olanlar bulgucu olacaklardır. Kendi çağlarının yalnız tanığı, tanımlayanı değil, yetenek alanları ne ise, çağın problemlerini çözenler olacaklardır.
Mümin feraset sahibi, düşünen, akleden insandır.
Peygamberimiz (s) buyuruyor;
“Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır…”
Biz de amin diyelim.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -90 / Şiraze
Muhkem Olan / Ay Vakti
İstila ve İmtina / Şeref Akbaba
Bekliyorsun / Nurettin Durman
Balıklar Bu Yüzden Kalabalıklar / Nurullah Genç
Tümünü Göster