Ay Olun İnsanlar

Şair ve yazar Şeref Akbaba’nın ilk defa 2001 yılında yayımlanan Ay Olun İnsanlar’ı, 2012 yılında Ay Vakti Kitap’ın ikinci baskısını gerçekleştirmesinin ardından yeni bir tasarımla 3. baskıya erişti. İçinde 62 şiirin yer aldığı kitabın arka kapak yazısı yazar Necmettin Evci’ye ait:

Şairin yönettiği derginin ve kitabın isminde ‘Ay’ kelimesinin geçmesi tesadüfi değildir ve bu nokta çok önemlidir. Bir anlamda bu kelime, biraz Ahmet Haşim biraz Sezai Karakoç ve daha çok da Novalis’tekine benzer kullanımlarıyla (Örneğin: Geceye Övgü), ışıttığı anlam ve çağrışım bolluğuyla gecelerden süzülerek dimağımıza kendi metaforu, imge yoğunluğu ile kavram olarak yerleşir. ‘Ay’ Şeref Akbaba’nın dünyasında ilahi nurdur; arınmadır, sonsuz dinginlik, sük’undur. (…) Şair, şiirin işlev ve içeriğini çok iyi kavramış bir şair olarak edebiyat birikimimiz için önemli bir değer. Kendisini yakından tanıyor olmanın verdiği rahatlıkla söyleyeyim; O insanı şiire zorlayan his yoğunluğunu, nezih kişiliğinde est-etik yaşantıya dönüştürmüş ender sanatçılarımızdan biridir. Gereksiz kuru gürültülerden, kapris dolu gösterişlerden hep uzak kaldı. Zaten has bir şairi Hira’ya sığınır gibi iç yoğunlaşmasına yönelten bu öz arayışı değil midir? (…) Şeref Akbaba’nın şiirleri, çoğu kez hayatın fark edilmeyen aralıklarından önemsiz gibi sanılan ayrıntılarından kıvılcım alıyor. O ince ayrıntıların gerisinde gizlenip yitmeye yüz tutan gerçeklikler, dikkatli bir duyarlıkla ayrıştırılıp, işleniyor; canlı algılar olarak tekrar yaşantıya katılıyor. ‘Sokak ve Çocuk’, ‘Pungar’, ‘Yumoş’ bu bağlama başarılı örneklerdir.

İsteme Adresi:
E-Posta: ayvakti@ayvakti.net

Paylaş

Bütün Ay Vakti Kitapları

Kar Mumu / Ay Vakti
Ay Olun İnsanlar / Ay Vakti
Tümünü Göster