Kanla Harita Çizmek

Fiziki, beşeri, coğrafi, siyasi haritalar var.

Bir köyü, bir mahalleyi, ilçeyi, şehri, bir ülkeyi, bir kıtayı parsel parsel tanıtan haritalar mevcut.

Bir de kanla çizilen haritalar ki; Batıl inançlarını yaymak için.

Gücü ele geçirdiklerinde, yeryüzünün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendi ukdelerine dâhil edip sömürmek için.

Dahası, Fravun ve Karun sistemini devam ettirmek için.

Ellerinden kanlı kalemi düşürmüyorlar.

Son yüzyılın yarısında yaşananlara bizzat tanık olduk.

Yakın tarihi Osmanlı ile çözümlemeliyiz. Cihan İmparatorluğu’nu yıkmak, onlarca yeni devlet oluşturmakiçin masa başında eskittikleri, nesilden nesile aktardıkları, ihtiyaca göre değiştirdikleri kanlı haritalarını son şekliyle yürürlüğe koymada başarılı olmuşlardı.

Sevr.

Ve bütünün parçası devletler.

Ardından.Bitmek bilmeyen Filistin katliamı.

Srebrenitsa’da binlerce Müslüman kanı ve her ucundan kan damlayan yeni bir Balkan haritası.

Afrika ayrı bir trajedi. Canavarlığın ne menem bir bir şey olduğunu bizzat yaşadı ve gördü bu kara kıtanın kara bahtlı sakinleri. Canavarları ürküten bir canavarlık.

Önce Rusların, sonra Amerikalıların işgal ettiği Afganistan.

Libya.

Ve Irak ve Suriye.

Kalemlerinden kan fışkırıyor haritalar çizilirken.

Dünya’da iki yüze yakın devlet var. Küçülmeli, küçülmeli.. Haritalar yeniden çizilmeli hastalığı.

Şuurlu Müslümanlar bu olup bitenlerin farkında elbet.

Yardım köprüleri kuruyorlar.

Sadece yardım değil, bunların kurguları, haritaları, katliamlarını önlemek ve insanlığın kurtuluşu için de mücadele ediyorlar.

Birlik olmak, bu olup bitene seyirci kalmamak için gayret ediyorlar.

Mustazaflar zulme uğrasalar da, hakkın galip geleceğine inanıyorlar, inanıyoruz.

Kanla yeni haritalar çizmek emelinde onlar.

İnsanlığın gözleri önünde son bir katliam işlediler ve Halep harap.

Unesco’nun dünya mirası listesine aldığı şehir.

“Halep oradaysa arşın burada” “ İşte geldik gidiyoruz/Şen kalasın Halep şehri” özdeyiş ve dizeleriyle içtimai hayatın içinde hep var olan Halep yerle bir edildi.

İnsan hakları, özgürlük, hümanizm Halep’te dibe vurdu.

Binaları bombalanırken, şehrin sakinleri Müslümanlar katledilirken, göçler yola dizilirken insanlık utanmadı.

İnsanlığın alnına bir kara leke daha sürüldü.

Katiller kahraman edasıyla utanmadan ortalıkta dolaşıyorlar.

Katil sadece bombalayanlar değil, seyredenlerdir.

Mezhep taassubuyla katliama iştirak edenlerdir.

Şehitler ve yurtlarını terk edenlerin acısını duymayanlardır.

Bir şehir yok edildi.

Halep harap.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Metin İstihkâm / Ay Vakti
Halep’in Kanı / Semra Saraç
Halep’ten Harput’a Bir Kutu Baklavanın... / Metin Önal Mengüşoğlu
Halepçe’den Halep’e / Nurettin Durman
Kırlangıç Kanatlarındaki Yavru Denize Zeyl / Ali Yaşar Bolat
Tümünü Göster