Malumat

İniş ve çıkışlar.
Duraksamalar.
Geriye bakıp yorulma ya da güç almalar.
Mikro ve makro planların hayata geçirilip geçirilmediğine dair muhasebe yapmalar.
Yol aldıkça olgunlaşma, imkânı mümküne dönüştürmeler.
Kendi çalışma alanımız ne ise, alan daraltmadan, farklı zeminlere de kaymadan gereği ne ise yerine getirmeler.
Kültür, sanat, edebiyat, düşünce ortamı oluşsun, yetenekler burada olgunlaşsın ilkesi ve doğan eleştirilere göğüs germeler.
Geçmişte icra ettiklerimizle alakalı, gelecekte yapacağımız çalışmalarla alakalı sıralanacak çok madde var.
Yersiz yorum,  zan dolu eleştiri,  kendince hafife alan tavırlar, “ben “ lik kokan anlatımların ne anlama geldiğini sizler daha iyi bilirsiniz.
Ne hastalıkları tedavi edecek, ne de habis karakterlerle uğraşacak halimiz yok. Rahmetli Cemil Meriç” Kamus, namustur” der.
Söz nedir?
Nefsinize bir paye çıkarmak için aleni olarak, mesnedsiz yaptığınız yorumların, tanımlamaların, eleştirilerin altına imza atarak kibirlenmeye devam etmeyin.
Kendinize gelin.
Biz de işimize bakalım.
Ne demiş Ziya paşa:
“Ayinesi iştir kişinin/Lafa bakılmaz”
***
Atölye dergilerinin işlevi hakkında bilgi sahibi olanların malumudur,  isim değişiklikleri hareketlilikten kaynaklanır. Yeni isimlere yer vereceğimizi başladığımız gün itibariyle beyan etmiştik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz. Usta yazarlar, Ay Vakti’nde başlayıp devam edenler ve yeni imzalar.
Tekrarlamakta fayda mülahaza ediyoruz.
Ancak, her gönderilen çalışmayı yayınlayacağız diye bir gerekçe olamaz.
Seçerek alıyoruz.
Her yazılana gecikerek de olsa cevap vermeye çalışıyoruz.
Unutmayalım.
Birebir sizin gayretleriniz, okuma hevesi olanları abone yapmanızla daha çok insana ulaşmış olacağız.
Gayret bizden diyelim.
Tevfik Allah’tan.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Malumat / Ay Vakti
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -75 / Şiraze
Sen De Tozlu Yaşasana / Kâmil Eşfak Berki
Uyanış / Nurullah Genç
İkinin Peşine Düşmek / Semra Saraç
Tümünü Göster