Niçin Yazıyorum

– “İlmi, kitapla bağlayınız.” Peygamber emrini yerine getirmek için yazıyorum.
– “Söz uçar, yazı kalır.” gerçeğini bildiğim ve buna yürekten inandığım için yazıyorum.
– Kendimi tanımak, rûhumu, nefsimi, Rabbimi bilmek için yazıyorum.
– “Bir insanda bütün insanlığın hâlleri vardır.” vecîzesini çok anlamlı bulduğum için, kendi içimde derinleşmek için yazıyorum.
– Kendi kendimle konuşmak, düşünmek, dış ve iç benim arasında diyalog kurmak, insanlarla iletişim kurmak için yazıyorum.
– Okuduklarımdan, yaşadıklarımdan, düşündüklerimden, duyduklarımdan bir netîce hâsıl edebilmek için yazıyorum.
– Kalemi, kelâmı, kâğıdı, harfi, heceyi, kelimeyi, ekleri, kökleri, cümleleri, mısrâları, paragrafları, kıt’aları, işaretleri sevdiğim, onları istif etmekten hoşlandığım, onlarla anlamlı, mâkul ve mantıklı ilişkiler kurmaktan zevk aldığım, haz duyduğum için yazıyorum.
– Bir şairimizin dediği gibi, kelimelerle güzel şekiller meydana getirmek maksadıyla, niyetiyle, arzusuyla, isteğiyle, dileğiyle, temennisiyle yazıyorum.
– İçimde birikmiş kirleri atmak, rûhumu temizlemek,  rahatlatmak için yazıyorum.
– Duygu ve düşüncelerimi düzene koymak, nizama sokmak, karmaşadan kurtarmak için yazıyorum.
– Çağdaşlarımla ve gelecek zamanlarda yaşayacak hemcinslerimle mektuplaşmak için yazıyorum.
– Ruh arınmasını gerçekleştirme yollarından biri olduğuna inandığım için yazıyorum.
– Zaman zaman da Yaratıcı ve Yaşatıcım’a (Yuhyî ve yümît) dilekçe olsun diye yazıyorum.
– Manevî bir doğum olduğunu düşündüğüm için, üretmek ve türetmek kastıyla yazıyorum.
– Sevmek ve sevilmeyi sağlayan yollardan biri, diye gördüğümden yazıyorum.
– “Gönülden gönüle yol.” olsun diye yazıyorum.
– Paylaşmanın tadına varmak, insanlarla birlikte sevinip, birlikte üzülmek için yazıyorum.
– İdrâkimi karanlıktan aydınlığa çıkarmak, nûra kavuşturmak emeliyle yazıyorum.
– Doldukça boşalmak, boşaldıkça dolmak, mânen yücelmek için yazıyorum.
– Hatırlanmak ve hatırlatmak için yazıyorum.
– Cayır cayır okumak, cayır cayır yazmak iştiyâkıyla kıvranıyorum.
– Mâsivâdan mâverâya doğru yol almamda ‘Burak’ olabilir ümidiyle yazıyorum.
– Fizikten metafiziğe doğru fırlatan bir mancınık olduğu fikrine inanmak istediğim için yazıyorum.
– Eşyânın hakikatini öğrenmek için okuyor, düşünüyor ve yazıyorum.
– Hayatın ve ölümün mânâsını düşünmek ve düşündürmek için yazıyorum.
– Kâinatta bir nokta, okyanusta bir damla, çölde bir kum tanesi olduğumu, olduğumuzu anlamak ve anlatmak için yazıyorum.
– Beynimin kıvrımlarında pas oluşmasın, küflenmeyeyim, insan olmanın şerefini kaybetmeyeyim diye yazıyorum.
– Âdemoğullarına faydalı olayım, küçük de olsa bir hizmet de ben gerçekleştireyim hâlis niyetiyle yazıyorum.
– Evrendeki, zaman ve mekândaki konumumu tayin etmek için yazıyorum.
– İlhamlarıma zabıt kâtipliği yapmak için yazıyorum.
– Yazmazsam, sorumluluğumu yerine getirmemiş olacağımı düşündüğümden yazıyorum.
– Elimden başka bir şey gelmediğinden yazıyorum.
– Yazdıklarımı gazete, dergi ve kitaplarda görünce, bu hal çocukça bir sevince kapılmama vesîle olduğu için yazıyorum.
– Duygularımı, düşüncelerimi, hayâllerimi sergilemekten çekinmediğim, medenî cesaret sahibi olduğum için yazıyorum.
– “Benim de söyleyeceklerim var.” demek için yazıyorum.
– İçimdeki dürtüyü dikkate almak zorunda olduğumu düşündüğüm için yazıyorum.
– Vücut şehrime bir nizam, intizam vermek, vücut iklîmimin nabzını tutmak maksadıyla yazıyorum.
– Ruh depremlerini tespit eden bir sismograf olduğunu kabul ettiğimden yazıyorum.
– İnsan, her an değişen, hâlden hâle giren bir varlık olduğu için; bu değişimi, gelişimi, oluşumu tespit edecek başka bir vasıta bilemediğim, bulamadığım için yazıyorum.
– Belki de kişisel tarihime, yerel, ulusal, bölgesel, evrensel tarihe not düşmek ihtiyacı hissettiğimden dolayı yazıyorum.
– Durgun suyu kımıldatan taş saydığım için yazıyorum.
– Zamanı durdurmak gibi bir ham hayâlin peşinden koştuğum için yazıyorum.
– “Aynı ırmakta iki kere yıkanılmaz.” sözünü doğru bulduğum için yazıyorum.
– Kaderin kazâ hâline nasıl dönüştüğünü görmek ve göstermek gâyesiyle yazıyorum.
– Ruh röntgenini seyretmek, kendimi tahlil etmek, hislerimi çözümlemek, birikimlerimden haberdar olmak, tatmin olmak için yazıyorum.
– İnsanlık mâcerâsını, varoluş serüvenini, dramı, komediyi, trajediyi, olağan ve olağandışını, olağanüstünü dile getirmek için yazıyorum.
– İçimin sesine kulak verdiğim için yazıyorum.
– “Sevdiğimi söylemez isem, sevmek derdi beni boğar.” diyen derviş şairimle aynı şeyi düşündüğüm için yazıyorum.
– “Yazmasam çıldıracaktım.” diyen öykünün şairi ile zaman zaman yollarımızın kesiştiğine inandığım için yazıyorum.
– Bilinçaltındakileri bilinç düzeyine çıkarmak, kolektif şuuraltını deşifre etmek ihtiyacı hissettiğim için yazıyorum.
– Güzel, iyi, doğru, gerçek, faydalı olanı gerçekleştirmek için yazıyorum.
– Takdir edilmek, beğenilmek için yazıyorum.
– Bir çeşit oyun olduğu için yazıyorum.
– Yeni düşünceler bulmak, yeni duygular tatmak, yeni hayâller kurmak için yazıyorum.
– Tabiatımdan kaynaklandığı için yazıyorum.
– Bir çeşit varlık sebebim saydığım için, iyi-kötü, kuvvetli-zayıf, başarılı-başarısız, güzel-çirkin, gece-gündüz, ama daha çok sabahları yazıyorum.
– Bir tür söz cambazlığı, sihirbazlığı, hokkabazlığı, hünerveranlığı saydığım için yazıyorum.
– Yazmak, beni mutlu eden pek az şeyden biri olduğu için yazıyorum.
– Bir tür alışkanlık hâline geldiği için ara sıra, bazı bazı yazıyorum.
– Gözüm henüz gördüğü, elim henüz tuttuğu, zihnim henüz çalıştığı, gönlüm henüz hissettiği, vicdanım henüz susmadığı için yazıyorum.
– Rahmete vesîle olsun, iyilikler, güzellikler doğsun, lehinde-aleyhinde konuşulsun, sevap hânem zenginleşsin, günah hânem zayıflasın, kulluk bilincim canlı kalsın, mensûbiyet bilincim güçlensin, insanlık bilincim eksilmesin, aşk olsun, meşk olsun diye yazıyorum.
– Belki de ben yazılarımı su üstüne yazıyorum.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Malumat / Ay Vakti
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -75 / Şiraze
Sen De Tozlu Yaşasana / Kâmil Eşfak Berki
Uyanış / Nurullah Genç
İkinin Peşine Düşmek / Semra Saraç
Tümünü Göster