Dua

Ya İlâhî bize tevfîkini gönder…

-Âmîn!

Doğru yol hangisidir, millete göster….

-Âmîn!

Rûh-u İslâm’ı şedâid sıkıyor, öldürecek.

Zulmü te’dîb ise maksûd-ı mehîbin, gerçek,

Nâra yansın mı berâber bu kadar mazlûmîn?

Bi-günâhız çoğumuz… Yakma İlâhî!

-Âmîn!

Boğuyor âlem-i İslâm’ı bir azgın fitne,

Kıt’alar kaynıyarak gitti o girdâb içine!

Mahvolan âileler bir sürü ma’sûmundur

Nasıl olmaz ki? Tezelzül veriyor arşa enîn!

Dinsin artık bu hazin velvele yâ Rab!

-Âmîn!

Müslüman mülkünü her yerde felâket vurdu…

Bir bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu!

Bu da çiğnendi mi, çiğnendi demek şer’-i mübîn:

Hâk-sâr eyleme ya Râb, onu olsun…

-Âmîn!
Ve-l-hamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn…

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Dua / Mehmet Akif Ersoy
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -76 / Şiraze
Ne Diyebilirim ki Sana? / Semra Saraç
Gelecek Zaman Şiiri / Nurettin Durman
Gölge / Mustafa Özçelik
Tümünü Göster