Söyleyelim…

Dershaneler kapatılmalı mı?
Paralel devlet olur mu?
Yolsuzluk soruşturmalarıyla neler yapılmak isteniyor?
Yıllardır “dış güçler” diye hadiselerin arkasında yer alan odaklar yeniden devrede mi ?
Uhuvvet’e ne oldu?
Söyleyelim.
Kardeşlik, her birimizin dilinden düşürmediği, olması gerekendir. Kutlu kitap Kur’an-ı Kerim’de “Müminler birbirlerine karşı merhametli, kâfirlere karşı serttirler”, “Ey İnananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahidler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden haberdar’dır.” “Onlar, kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.” buyurulmaktadır.
Tefrika, düşmanlık, mesnedsiz söylem Müslümana yakışmaz. Durumdan vazife çıkarmak, taassuptan kaynaklanan kin ve buğz ve ayrılığı körüklemek yerine, birçok ayet ve hadiste vasıfları belirlenen kardeşliğin gereğini yapmak.
Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.
Uhuvvet de budur.
Söyleyelim.
Dış güçler her zaman vardır; ülkemizde cereyan eden hadiselerin arka planında olmuş ve bundan böyle de olacaklardır.
Onların entrikasına, taşeronluğuna alet olmamak ferasettir.
Yolsuzluk yapan elbette cezasını çekmelidir.
Ancak bunu, niyeti ve istikameti itibariyle iktidar değişikliği için manevraya dönüştürmenin tarifi yok, tahrifi çok.
Paralel devlet olmaz, olmamalı.
Hesabı verilemeyecek teşbih ve söylemlerden uzak durulmalı ve tasvip edilmemeli.
Söyleyelim.
Dershanelerden hareketle eğitimi gündeme alacak, mevcut eğitimle alakalı görüşlerimizi bir düşünce ve edebiyat dergisi çerçevesinde ortaya koyacaktık, ama günlük değişen gündem ve iki aylık yayın yapan bir dergi olmamız sebebiyle bu husustaki görüşlerimizi serdedemedik.
Söyleyelim.
Ay Vakti
Çağrısını yeniliyor.
Yeni özel sayı ve kitaplar için sizleri bekliyor.
Nitelikli eserlerinizi de.
Yol sabırdır diyerek…

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

148. Sayı / Ocak – Şubat 2014 / Ay Vakti
Söyleyelim… / Ay Vakti
Paradoks / Şeref Akbaba
Hiçlik / Semra Saraç
Platon’dan Plotin’e Sanat -II- / Necmettin Evci
Tümünü Göster