Kurdele Kesilmeden

İnsan hayatında tek başlangıç yoktur. Doğumuyla başlayan ve ölümüyle son bulan süreçte, nefes alıp verdiği, güçsüz ya da güçlü olduğu evrelerde kendince başlangıç ve bitişler yaşar insan. Bir de tamamlanmayan ve tamamlayamadıkları vardır. Geçmişin muhasebesini yaparken keşke yapsaydım ya da yapmasaydım, şöyle ya da böyle olsaydı gibi temenni ve içlenmeler, hemen her insanın iş ve sosyal yaşamında olası şeylerdir.
Sosyal hayatı yeniden şekillendirme veya iş hayatında yeni başlangıç yapanlar, yeniden bir şeyler kurgulayanlar, iç ve dış etkenlerin kendilerince kaftan biçmesine aldırmadan berrak bir zihinle işe koyulanlar alan açmada mahir, birikimleri ve tecrübelerini önceleyerek bir nehirde iki kez yıkanılmaz düsturundan hareketle yol alır, yeni imkânlar oluştururlar.
Mümin için iman ve ameli muhafaza, bir günü diğerinden daha bereketli kılma için gayret, özellikle günümüzde teknoloji ve sanal âlemin kuşatıcı tuzaklarına düşmeden zamanı verimli kullanma, yaratanın emirlerine uyma ve peygamberimizin sünnetini ihya ile; ‘Ne çıkar, bir yola düşmemiş gölgem/Yollar ki, Allah’a çıkar, bendedir.’ diyebilmelidir.
Normal süreçte hayat devam ederken, kalan ömrü daha verimli kılma için değil de, geçmişte yaşananlardan ‘keşke’lerle buketler yapmanın kimseye faydası yoktur. İnsanımızın; ‘Rabbim, kalan ömrümü geçen ömrümden bereketli eyle’ duası ve talebi müspet yol almanın en güzel örneğidir.
Okuduklarının, dinlediklerinin, konuştuklarının her daim sorgulamasını yapmalı birey, parça-bölük bilgi panayırlarında dolaşmak yerine, seçerek nitelikli eserler okumalı, seçtiği alan ne ise bıkkınlık geldiğinde yeni başlangıçlar yapmalı ve yola revan olmalıdır.
Her kışın sonunda bir bahar, her yazın sonunda bir güz vardır. Kış mevsiminin olduğu bölgelerde kimi ürünler baharda karın kalkmasını beklemeden güzün ekilir. Tohum karın altında aylarca bekler ve bahar geldiğinde filizler boy verir. Hayatın kimi evrelerinde güzlük ekmelidir.
Her başlangıç güzeldir. Eğitimde, sanatta, iş hayatı ve sosyal yaşamın farklı evrelerinde başlangıçlar olur. Sabır ve sebatla beraber, yakın ve uzak hedefler de olmalı, istikamet sahibi olunmalıdır.
Tezekkür, tedebbür, tefekkür.
Kurdele kesilmeden;
“Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver.”(İsra-80)
Amin.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Kurdele Kesilmeden / Şeref Akbaba
Aynalarda Mağlup Yüzümüz / Ay Vakti
Kadim Bir Acı / Yalçın Ülker
Aforizmalar / Naz
Göl-Geler / Taha Yasin Tuncer
Tümünü Göster