Melami Bir Şair, Haşimi Emir Osman

Bayramiye tarikatının bir kolu olan Melamiye, Dede Ömer Sikkînî ile Akşemseddin arasında meydana gelen ihtilaf sonucu oluşan bir tarikattır. Hacı Bayram’ın müritleri olan bu iki zattan Akşemseddin, şeyhlerinin vefatından sonra, Dede Ömer’i ümmilikle itham eder. “Azizin tâc, hırka ve seccadesi bizdedir” demesi üzerine, Dede Ömer bir yere odun yığdırarak bu odunları yaktırır. Akşemseddin’e, “Azizimin tac … Okumaya devam et Melami Bir Şair, Haşimi Emir Osman