Olmak Gazali

Aşk derdiyle hoşem der, Kays iken Mecnûn olur
Âşıklar kāfilesi, kervân-ı cünûn olur

Aşk meydanı insandan, kanını dökmek ister
Aşk için candan geçmek, değişmez kānūn olur

Mevlâ’ya giden tarîk, bâzan Leylâ’dan geçer
Dergâhlar, zâviyeler, mekteb-i fünûn olur

Aşkı tatmayan ruhlar, aşk fenninden ne anlar
Kalpleri gide gide, kaskatı odun olur

Geçmeden çıraklıktan, kalfa-usta olunmaz
Undan karılan hamur, pişerek somun olur

Rastgele kelimeler, şiir olmaya yetmez
Hātırda kalan şiir, mukaffâ-mevzûn olur

Şiir hikmetin dili, tā Âdem’den bu yana
Hikmetli şiirlerden, Allāh da memnūn olur

Resûlullah aşkıyla, yandıkça hisli yürek
Yaman Dede misâli, gönlü şevkten hûn olur …

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

“Hatıralardaki Erzurum” / Yusuf Kotan
Basiret Ehlinin ‘İbretli Bakış’ı [Nasihat-nâmeler]... / Ahmet Çapku
Hacı Bektâş-ı Veli’nin Seyr u Seferi / Kadir Özköse
Erik Dalına Tutunmak / Ayhan Sağmak
Mezarlık Yürüyüşü / Selim Suçeken
Tümünü Göster