Poetika Mesnevîsi

Fuzûlî’nin Türkçe Dîvanı Mukaddimesi
İlimsiz şiir temelsiz duvar, benzetmesi

Eski Edebiyat’ın Dîvan Dîbâceleri
Klâsik şâirlerin şiir düşünceler

Şiire ve şâire dâir birçok metin var
Mesnevî ve tezkirelerde, dîvanlar kadar

Kimisi manzum söylenmiş, kimisi mensur
Deryâdan habersizlik, bize özgü bir kusur

Ziyâ Paşa’nın Şiir ve İnşâ Makâlesi 
Garb’a ve halka giden Yeni Aydın’ın sesi

Şiirsel mi şiirsel, Makber Mukaddimesi 
Say ki, Romantiklerin Türkçe Beyannâmesi 

Millî dil ve edebiyat tezi: “Yeni Lisan” 
Genç Kalemler’den yeni nesillere armağan

“Şiir Hakkında -Hâşimâne- Mülâhazalar”
Şiirimizde Sembolizme kapı aralar 

Yahyâ Kemâl’in şiiri, şiir düşünceleri 
Doğu’yu, Batı’yı tarayan deniz feneri 

Faruk Nâfiz’in rûhundan fışkıran “San’at”ı
Anadoluculuk ve Memleket Edebiyatı

Âsaf Hâlet: “Benim Gözümde Şiir Dâvâsı” 
Mehmet Kaya Bilgegil: “Cehennem Meyvası”

Tanpınar’ın Antalya Mektubu da önemli
Orhan Veli “Garip”, İkinci Yeni gizemli

Salâh Birsel, “Şiirin İlkeleri”ni yazar
Peyâmi’yle Tarancı, kalemle kuyu kazar

Şiir bahsinde Ataç, görmezden gelinemez 
“Yetkin” Denemeler’i kolayca delinemez

Necip Fâzıl’ın özgün, örgün Poetika’sı
Türünün hârikası, şiir politikası 

Sanat nazariyâtı, düşünce saltanatı 
Şiirin Felsefesi yâhut Şiir Sanatı

Edebiyatımızda gelişiyor giderek
Duygu ve hayâl gibi, bize fikir de gerek...
Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Bir-İki Erzurum / Şeref Akbaba
Sonsuz Senfoni / Semra Saraç
Karaboyun Durağı / Ferhat Öksüz
Yazgı / Yavuz Ertürk
Ayna Geçitlerinde Bir Beyaz Karanfil / Güven Fatsa
Tümünü Göster