Belirleme VI

Yolculuk sürüyor. Belirlenmiş bir zamana belirlenmiş bir süre içerisinde sürüyor. Bu bizim bilgimiz dâhilinde değildir. Yol bir belirlemedir. Zamanı ve mekanı olmayan bir belirleme. Bizatihi yolun kendisi sürükler götürür insanı.
İnsan varlıkların en seçkini olarak vurgulanmıştır. Bu seçkinliği yolculuk esnasındaki dikkatlilik, titizlilik, ayırt edicilik ve tercih ediciliği nedeniyledir kuşkusuz. Kader denilen çizginin kapsamında nelerin bulunduğunu bilme imkanı yoktur insanın. O nedenle insan, mevsimlerin değiştiği gibi ruhi, fikri ve sosyal değişimleri de yaşayarak gider.
Her halükarda yolculuk sürüyor. Yola hüküm giymiş insanın ciddiyeti; hem yolcuda hem de yolculukta fark edilir olması gerekir. Bu fark ediliş, kişinin eylemleriyle, bıraktığı izlerle ve hayata bakışıyla yakından ilgilidir. “Bu dünyadan gider olduk / kalanlara selam olsun” mısralarıyla şair yol ve yolculuğun sırlarını fısıldar insana. Düşünen insan bunu bulur. Gece yolculuklarıyla, gündüz yolculuklarının; ya da ilkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış yolculuklarının da kendine has farklılıkları, bıraktıkları izler vardır.
Şubat ayında bir mevsimi yaşayan kişi, kışın özelliklerini taşır üzerinde. Bir kış adamı belirgindir burada. Bir de bakarsınız ki yeryüzü bembeyaz örtüsüyle size gülümsüyor. Karın üzerinde yürüdükçe, güneş insanın gözüne vurdukça daha bir belirginleşir yolculuğu insanın. Geçip gidilen bu yollarda her varlık kendi izlerini bırakır. Bu durum karın şekillenmesinden kaynaklanır. Burada bizim bahsettiğimiz şekillenme, insanın bıraktığı eylemlerin – eserlerin, yolculukların izleridir. İz insanları; hayatı ve toplumu kendi halesi içerisinde eritir ve kalıba koyar. Bir edebiyatçının ya da bir ermiş kişinin bıraktığı izlerle sıradan insanların izleri arasındaki fark; geceyle gündüz arasındaki fark gibidir. İnsanın yolculukları sürerken rastladıkları olumsuzluklar karşısında tavır belirleyiciliği ve tavır alıcılığı da önem kazanır. Olaylar ve hadiseler kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya çıkarır. Hiç kimse hemen hemen normal zamanlarda zayıf yönlerinin ortaya çıkmasını ya da bilinmesini arzu etmez. Dolayısıyla içerisinde yaşadığımız asrın genel portresinde insan haklarının ve özgürlüklerinin bir taraftan bütün insanlar için kullanılması arzu edilirken, diğer taraftan inançları, düşünceleri, hayat anlayışları bakımından horlandıkları, dışlandıkları, eğitim özgürlüklerinin yok edildiği, yaşama biçimlerinin hakaretle muhatap kılındığı, giyim ve kuşamları nedeniyle farklı davranıldığı dönemlerde yaşanmaktadır.
Oysa her insanın doğusuyla elinde bulundurduğu yaşama, inanma ve tavır alma özgürlüğü aynı zamanda eğitim ve öğretim özgürlüğünü de yanında bulundurmaktadır. O zaman hep bir ağızdan şunları haykırabiliriz: Yaşasın insan Hakları, yaşasın inanma özgürlüğü, yaşasın insanca yaşama özgürlüğü ve yaşasın bütün insanların insanca seçme, seçilme, öğrenme ve öğretme, giyme ve giyinme özgürlükleri.
Öyleyse hep birlikte tekrar şunları söyleyelim: Ben özgürüm, öyleyse yaşasın özgürlük. Özgürlükler insana tanrının bir bağışıdır. Bu özgürlükleri hiç kimse ama hiç kimse insanın elinden almaya güç yetiremez.
Unutulmamalıdır ki mazlumların gözyaşları, birilerinden günün birinde sesiz ve sedasız hesap sorar.
Hey İnsan! Ayağa kalk ve hakkını ara. Aramak bulmak, bulmak kazanmak demektir. Yaşıyorsam ve inanıyorsam haklarımı savunabilirim demektir, öyleyse insan haklarından yana tavır alıyorum. En gür sesimle yeniden bir kez daha kendi adıma, senin adına, onun adına ve hepimiz adına yaşasın özgürlük diyoruz.
Yaşasın özgürlük.
Şubat iki bin bir yılının ilk on günü içerisinde hem ruh terbiyecisi hem de fikir terbiyecisi iki büyüğümüzü kaybettik. M. Esat Coşan Hoca ve Ahmet Kabaklı Hoca ikisi de entelektüel, ikisi de aydın, ikisi de yol göstericiydi. Birisi ruhlarda ve gönüllerde derinlikler aralarken, diğeri fikirlerde, bakışlarda, sanatta ve edebiyatta derinlikler kazandırdı.Coğrafyamızın hatta insanlığın kaybı büyük. Her iki büyüğümüzü rahmetle anıyoruz.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Kedigözü / Jan Devrim
Kız Kulesi / Adem Özbay
Sitem / Abdullah Yıldırım
Rüya / Rasim Demirtaş
Uçurtmam Var / Hakan Özbek
Tümünü Göster