Okumak ve Okumak

Yürüyüşe devam demiştik. Okumaya ve yazmaya devam. Okumak, düzenli okumak, okunması gerekenleri okumak..Her mahfilde okumak. Okumanın azaldığını bilerek da­veti tekrarlıyoruz. Okuma hevesinin farklı metodlarla artırılmak istendiğini bilerek.

Okumak ve okumak.

Bir metod da kendimiz geliştirerek ve kendi düzenimiz içinde iç varoluşumuza katkıda bulunarak. Zaman ve mekan ayarını kendimiz yapamasak bile, kendimize bir zaman ayı­rarak ve mekan kurarak. Yılmadan ve bıkmadan okumak ve yazma isteğimizi geri çevir­meden kaleme ve kelama yönelmek.

Ne okumalı sorusuna o kadar muhatap oluyoruz ki, nasıl okumalı sorusu o kadar çok soruluyor ki, bu sorulara kendi içimizde cevaplar aramalı ve çözüm yollarını kendimiz dü­şünmeliyiz. Sadra şifa ne varsa, alanımız ne ise, neye meylediyorsak onu, seçerek oku­malıyız..Seçerek dediğimiz için bu sorulara muhatap oluyoruz zaten, onu bu söylemin içinde aramalıyız. Şair sadece şiir okumaz ama şiir okur. Doyasıya okur, kendini bulacağı dere yatağına dü- şesiye okur. Onu besleyen sadece şiir değil, farklı alanlarda da okuduklarıdır. Şiir okuya­rak yazılır anlamı çıkarılmasın, bu olması gerekendir. Kendini bulması için beslenmesi ge­rekir. Dolması gerekir. Okuduklarından hareketle yaşadıkları, hissettikleri, ona kılavuzluk yapacak ve şair şiirini yazacaktır. Sadece şair mi.? Hayır, her alanda, ehli kalem olanın kitapla komşuluğu olmaz, kitapla ay­rı odaları olmaz, kitapla tanışıklığı ol­maz, kitap o ve o da kitap olur.

Nelere zaman ayırmıyoruz ki..? Gün­lük yaşantımızda irademizi ipotek al­tına alan nice kalabalık ve bazende gereksiz uğraşıları niçin ayıklamıyo­ruz ki.?

Oku emrine muhatabız.

Bahaneler üretmek yok. Okumak yine okumak ve yine oku­mak….
Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Küller ve Yangınlar / İsa Karaaslan
Öksüz Çocuklar Galerisi / Üzeyir Süğümlü
Konferansçı / Zeynep Yalçın
Muharrem / Şeref Akbaba
Yoksa Ben de mi Ahfeşleşiyorum / Talip Çukurlu
Tümünü Göster