Bir Biyografi Çalışması: “İstiklâl Şâiri Mehmet Âkif Ersoy”

Türk edebiyat ve fikir dünyasının ölümsüz ismi Mehmed Âkif Ersoy hakkında vefatını takip eden yıllar boyunca her birinden farklı sahalarda istifade edebileceğimiz birçok eser kaleme alındı. Âkif’in imân ve mefkure sahibi her Müslüman için örnek teşkil edecek hayatını, Batı’yı ve bizi samimî ve inançlı bir Müslümanın gözüyle kavramasının neticesinde zihninde ilmek ilmek ördüğü düşüncelerini ve de hayatıyla düşüncelerinin bir birleşimi olan eserlerini değişik açılardan inceleyip değişik boyutlarıyla ortaya koyan bu çalışmalar en az İstiklâl Şâiri’nin eserleri kadar, belki onlardan çok daha fazla yer kaplıyor kütüphanelerimizde. 

Mehmed Âkif Ersoy’un fikir ve eserleri üzerine yaptığı muteber ve faydalı çalışmalar ile insanımıza İstiklâl Şâiri’ni en doğru ve eserlerinden feyz alacak şekilde tanıma imkanını sunan M. Ertuğrul Düzdağ, “İstiklâl Şâiri Mehmed Âkif Ersoy” adlı eseriyle ülkemizdeki Mehmed Âkif üzerine hazırlanan eserler literatürüne kayda değer bir kitap daha kazandırıyor. Uzun yıllardır çeşitli zaman aralıklarıyla Âkif üzerine yaptığı çalışmaları çeşitli yayınevleri vasıtasıyla okuyucularla buluşturan M. Ertuğrul Düzdağ, bu kitabında hem Mehmed Âkif üzerine okuyucuya verdiği kuru malumat olmaktan uzak değerli ve kalıcı bilgiler, “Hayatı ve Eserleri” başlığı adı altında neşredilen kitaplarda maalesef sıkça rastladığımız durağan sıkıcı üslûbun uzağında akıcı ve kendini okutan bir dile sahip oluşuyla hem İstiklâl Şâiri hakkında yapılacak herhangi bir çalışmada canlı bir kaynak olduğunu hem de biyografi alanındaki ustalığını gözler önüne seriyor.

Altı kısımdan oluşan eserin ilk kısmı Âkif’in hayatına dair kronolojik bilgilerden oluşuyor. İkinci kısım ise şâirimizin eserleri hakkındaki genel bilgilerin okuyucuya sunulmasından ibaret. Üçüncü kısımda büyük fikir ve sanat adamının her biri ayrı bir değer olarak edebiyat tarihinde ve okuyucunun belleğinde kalıcı bir yer eden eserlerini şekillendiren edebiyat ve sanat görüşleriyle döneminin mühim şahsiyetlerinin kendisi ve şiiri hakkındaki görüşlerinden vücuda getiriliyor. Yaşlı genç her Müslümana örnek teşkil etmesi icap eden Âkif’in ahlâkı ve şahsiyeti kitabın dördüncü kısmına konu olan bir rehber olarak gözümüze çarpıyor. Bir yazar ve şâirin hayatını ve eserlerini ihtiva eden bir eserde mutlaka olması gereken hatıralar kısmı bu kitapta da atlanmayarak Âkif’in bazen hayranlık uyandıran bazen de  hüzünlendiren hayat hikâyesinin gözümüzde canlanmasına vesile oluyor. Kitabın altıncı ve son kısmı ise bir Âkif güldestesinden müteşekkil. Böylece ilk beş bölümünde okuyucunun zihin ve kalbinde yaşamından kesitler ve zihninde kopup gelen fikir damlalarıyla çizilen İstiklâl Şâiri portresi, şâirimizin eserlerinden yapılmış olan nitelikli bir seçmeyle tamamlanmış oluyor. Kitabın sonunda ise M. Ertuğrul Düzdağ’ın yirmi senelik çalışmalarının bir neticesi olarak ortaya konan ve Âkif’in en mühim eserlerinden ikisi olarak kabul gören “İstiklâl Marşı ve Çanakkale Şehidleri” şiirlerinin açıklaması yer alıyor.

Sezai Karakoç, Nurettin Topçu ve Mithat Cemal Kuntay gibi birçok değerli ismin Mehmed Âkif Ersoy hakkında değerli fikir ve hatıralarını dile getirdikleri eserlerin arasında M. Ertuğrul Düzdağ’ın gayret, emek ve sevgiyle vücuda getirdiği “İstiklâl Şâiri Mehmed Âkif” adlı eseri şüphesiz ki verdiği bilgiler, okurken okuyucuya bıkkınlık vermeyen üslûbuyla farklı ve önemli bir yerde duracaktır

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

124. SAYI / OCAK 2011 / Ay Vakti
Bir Biyografi Çalışması: “İstiklâl Şâiri Mehmet Âk... / Uğur Mantu
Neler Olmuyor ki / Ay Vakti
Düşünce Ayağa Düşünce / Necmettin Evci
Nadas / Yavuz Ertürk
Tümünü Göster