Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -63

yâd edeceğim derken galat oldum 
yine caymadım, akıllanmadım yine
serhân pusuda diye feryâd oldum
kubbeli şehrin kümbetlerinde şimdi garâbet var
şâd olasın diye menzillerde râdd oldum

ol Şirâze, ol tek renk kalemim
sen ol dilim ve her bir söylediğim

fikrim de, zikrim de; hem hüznüm, hem düşüm
ol hâllerim, hâlden hâle gezinmelerim

gelenim, gidenim, bir ömre bedelim
dünyam hem, hem bekâda felâhım

salâhım, tüm hastalıklardan düze çıkışım
ol anım, her anda andığım ve aradığım, arandığım

huzursuz alınganlığım
andım, alın yazım, ahdine bağlandığım
bugünüm ol Şirâze, yarınım ol

tüm geçmişim ve yarım kalan her şeyim
her ikindi sonrası, her akşam safâsı, her kararan gök

dağılan sis, aydınlanan sabah
tarafsızlığım, mekânsızlığım, medâr-ı iftihârım ve hüsn-i zannım
ol duam, ol nûrefşân, ol bir hâyâl saraylardan taşan

              öykümde
              anda görülmeyen
              vurgunun akışını değiştiren

noktalama işaretlerim Şirâze

sen ol elim, derdim, tüm bildiğim, kesîf serzenişlerim
sen ol sahibim, tek dileğim ve cennetim
vaadler mekânı, merhamet âbidesi, cemâline hayran, rahmetine mülteci
ol benim tâkatim, marifetim, ilmim ve tek istediğim
çağır beni koşa koşa geleceğim ve sen’i nasıl biliyorsam öyle bulacağım 
her yönümde yolumu kesen dağlara vuracağım da and olsun caymayacağım
dağılmayacağım ve üstelik biliyorum ben hiç durulmayacağım

sen olduğum, sen’den olduğum, sana vurulduğum, ey sonsuzluğum!
ol benim var gücüm, ol benim son sözüm, ol benim nuru gözümün

Alamut’ta Şirâze tarih duyanı titreten, Kum’da doğan bir şahin avını bekleyen
Kazvin’den Masyaf’a uzanan yolda her bir eşkıyanın belinde hançeri
kiminin öfkesi, kiminin derdi, kiminin hiçkimsesi…
ol Şirâze; bazen ben, bazen sen, bazen bilinmeyen biçem
kurtuluş öykülerinin yiğidi, her harbin gâlibi ve her mekânın tek sahibi
adını taşıyanlara ümid, ümidi olanlara cennet bahçesi; kararı kesin, hiddeti haşin
ve benim en sevdiğim; tek ol, yek ol, yâr ol, yâd ol, yed ol
ol Şirâze benim tüm samimiyetim, gönül zenginliğim, hedefim, hercümercim
hem âzad, hem bâd; hem zâd, dâd, sâd ve falak
her harfin şükrü, her farzın rüknü, zamanın hükmü
dar mekânda geniş; yerinde haşîş, yerinde meneviş…
değil sensiz, değil gölgesiz, değil miyim Şirâze ben kimsesiz
dilerim olma tek sen çaresiz

            gizden yanayım
           herdâim üç çift göz altındayım
           galat oldum, feryâd oldum, râdd oldum Şirâze

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

124. SAYI / OCAK 2011 / Ay Vakti
Bir Biyografi Çalışması: “İstiklâl Şâiri Mehmet Âk... / Uğur Mantu
Neler Olmuyor ki / Ay Vakti
Düşünce Ayağa Düşünce / Necmettin Evci
Nadas / Yavuz Ertürk
Tümünü Göster