Savrulmamak

Sabırla donanmak.
Kendimizle alakalı pozitif ya da negatif her ne olursa, bizden parçalar koparmasına fırsat vermemek, bizi biz olmanın dışında bir kimliğe taşımasına müsaade etmemek ve kimi zaman olduğumuz yerde kalmasını bilmek.
Kendi iç muhasebemizi yapabilmek ve muhasebeyle iç hicretimizin bize sağlayacaklarını bir etüt etmek, sabırla hazmetmek, sabırla göğüs germek, sabırla donanmak, sabırla yol almak gerekir.
Kimi kazanımlarımız zaman zaman bizi farklı oluş ve duruşlar içine savurabilmekte,orada kendimize ait değerlerden uzaklaştırabilmektedir.
Kimi arzularımız, kimi elde ettiğimiz imkânlar farklılaşmamıza sebebiyet vermekte, kendimizi dahi tanıyamaz hale getirebilmektedir.
Fertler bu hale düştüğü gibi, sosyal teşekküller, devletler ve milletler de aynı duruma düşebilmektedir.
Tarih bunun örnekleriyle doludur ve ibret alınmadığı için de tekerrür etmektedir. Kazanımları sebebiyle savrulmalar yaşayanlar sonrasında kaybettiklerini telafi imkânı bile bulamamaktadır çoğu zaman.
Kimi olmasını istediğimiz ve olmayan şeylerden ötürü de savrulmalar yaşayabilmekteyiz. Neden ve niçin sorularını içimizi hırpalarcasına sormak, kuruntuları öne alarak kayıplar yaşamak, ben merkezli isteklerimizin olmamasından ötürü mevcut duruma isyan etmek, ihtiras gömleğinin düğmelerini iliklemek, esbaba tevessül ve takdire rızanın dışında bir arayışa girmek de ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi bizi bitirebilir. Yerinde saymak, hiçbir şey yapmamak anlamında değil, aksiyoner olmak için…Buna ihtiyacımız var.
Yoksa kuruntular savurur bizi ve anlamsızlaşır yapacaklarımız.
Sabırla donanmak.
Yaşadığımız ya da çevremizde yaşanan olumsuzluklardan beslenmek yerine, bu tür savrulmaları tenkitle iştigal yerine, kendimizi kontrol etmek ve tavır alınacaksa kendi içimizde, bizi biz olmaktan uzaklaştıracak şeylere karşı tavır almak ve kendi savrulmalarımıza engel olacak bir duruş sergilemek ve mevcudu muhafazayla beraber yürüyüşümüze devam etmek. İnfak ve namazla sabır.
Eyyüp Peygamber sabrı.
İbrahim Peygamber sabrı.
Yakup  Peygamber sabrı.
Muhammed Peygamber sabrı.
Muhacir ve Ensar’ın sabrı.
Sabırla donanmak.
Çile babında değil, çilehânede olmak. Takva libâsını giyerek olmamız gereken noktada olmak ve aşkla arınmak, aşkla barınmak.
Tespitler ve tenkitler yaparken kendimizi ön planda tutmak ve alanımızı daraltmamak gibi bir sorumluluk taşıdığımızı unutmamak.
Perdeler elbette açılır.
En aşılmaz tepeler aşılır.
Şartlar ne olursa olsun, olumsuzluk ve imkânsızlık fırtınasının bizi savurmasına fırsat vermediğimiz ve sabırla donandığımız, kararlı olduğumuz ve korkulardan beslenmediğimiz,imkân zafiyeti yaşamadığımız zaman:
Ay Vakti.
Yürüyüşe devam.
Sabırla.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Seçim / Ay Vakti
Savrulmamak / Şeref Akbaba
Dine Dönüş / Necmettin Evci
Şair Bahtiyar Vahapzâde / Eyyüp Azlal
Mehmet Akif, Safahat ve Asım’ın Nesli / Mustafa Miyasoğlu
Tümünü Göster