Yaşamak İçin Öldürmeyeceksin

İslam.
Muharref dinlerin diline doladıkları ilahi olmayan metinleri hükümsüz sayarak “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş olur” emri ilahisi ile yolumuzu aydınlatmaktadır.
Oysa muharref metinlerde de öldürmeyeceksin ilkesi yer almakta, bu çağrı onlar için
de yenilenmektedir.
İslam Peygamberi Müslüman’ı tarif ederken elinden ve dilinden insanların huzur bulduğu kimse olarak izah etmektedir.
Huzur ve emniyet.
İnsanın kendi ikliminde varlık muhasebesi yapabildiği, bu muhasebe muvacehesinde kendisinin sahip olduğu değerlere başkalarının da sahip olabilmesi için bir gayret içinde olması gerektiği tezi hep savunula gelmiştir.
Öyle de olmalıdır.
Yaşamak için başkalarının ölümüne rıza gösterenler kimler?
Ya da sömürmek için katliamlar yapanlar?
Ablukaya aldıkları bir coğrafyaya bombalar yağdıranlar.
Çocukları, kadınları, yaşlıları öldürenler.
Kana doymayanlar.
Susuzluklarını kanla giderenler.
Öldürülen çocukları hiçe sayarak, emellerinin peşinden koşanlar.
Merhameti çalıntı olanlar.
İdraki zulüm olanlar.
İzânı muharref olanlar.
Gazze’de kan sofrası kurup, kan içmeye doymayanlar.
Ve gücü elinde bulundurup, müdahil olmak yerine, gözyaşlarını gülücük addetip duyarsız kalanlar.
Kan içmekle muktedir olunmuyor.
Irak’ta birbuçuk milyon insan.
Filistin’de katliam sürüyor.
Acının kalbine kurşun yağıyor.
Ve dünya seyrediyor.
Ve dünya sebeplerle oyalanıyor.
Lanetliler
Yeryüzünde yine lanetleniyor.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Buradan Bakınca Gazze / Nurettin Durman
Zulmü Alkışlayamam / Mehmet Akif Ersoy
“Kalk Ayağa” Desem Filistin… / Naz
Yaşamak İçin Öldürmeyeceksin / Şeref Akbaba
Dünden Bugüne Şarktan Garba Mevlâna / Sezai Küçük
Tümünü Göster