Zamanda ve Mekanda Ölçü

Bir damla ayarında, bir nehir disipliniyle; zamanda ve mekânda var olmak… Var olmanın ölçülü olmak, ayarından şaşmamak anlamlarıyla hemhâl olmak, yoğrulmak… İnsan olmanın zarûriyetlerinden olan bu mefhumun hayatın her alanına sirayetini sağlamak… Güneşin huzmeleri kadar net bir o kadar da ince ayarları yapabilmek…

Kendi sınırlarını bilerek; pratik cetvel kullanmak, bardağı doldurmak… Algılama süreciyle sağlıklı bir farkındalık yapısını bina etmek… Farkındalığı en ince ölçümlerden en kaba ölçümlere kadar kullanılabilir kılmak, yaşam pratiğine dökmek…

Hakkaniyetin en ince rötuşlarına kadar ölçüyü indirgemek… Ne bir eksik ne bir fazla tartabilmek, damlatabilmek… Disiplinize olabilmenin köşe taşlarını yerleştirebilmek… İradede dayanıklılık ölçüsünü sağlayabilmek ve nefse olması gereken ölçüyü tayin edebilmek…

Var olan yeteneklerin ortaya yeni şeyler koyabilmesi adına ölçülü olmak, ölçüyü korumak… Dilde ve işte ölçüden şaşmamak… Ölçüyü her daim muhafaza etmek…

Var olmanın ölçüsüyle, ölçüsüzlüklere direnmek… Ölçüsüzlüğe karşı meydan okumak, okuyabilmek…

Ve ben varım demek adına…

Farkında olmak, farkındalık; ölçülü olabilmenin temelini oluşturan kavramlar. Ve bunlar arasında insanlığın yeri? İnsanoğlu ölçülü olmak, ben varım demek adına neler yapıyor?

Bu soruların cevabını verebiliyor muyuz?..

İnsan; fiziksel-biyolojik ve psikolojik-sosyolojik bir varlıktır.

İnsanın biyolojik ve fiziksel olarak bünyesinde muhafaza ettiği ölçüler mevcuttur. Bununla beraber insanın psikolojik ve sosyolojik özelliklerine bağlı olarak kurması, koruması gereken ölçüler de mevcuttur. Bunlar öyle bir nüansa sahiptirler ki uygun olmayan minimize edilmiş bir oynama dahi dengeleri altüst etmeye yetebilir. Beşeri bir varlık olan insanoğlu kendisine yaratılıştan verilmiş fiziksel ve biyolojik ölçüsünü dikkate alarak; önce kendi ruh-düşünce dünyasında (psikolojik) mukabilinde toplum içerisinde (sosyolojik) ölçüyü oluşturmak, oluşturduğunu korumak zorundadır.

Statik ve dinamik ölçüler…

Ölçü, statik ve dinamik olarak yaşamda kendini gösterir, inkişaf eder. Statik ölçü insanın bünyesinde insan olması adına taşıması gereken ölçüdür. Dinamik ölçü ise ruh-düşünce dünyasında değişik zamanlarda ve mekânlarda ortaya çıkabilecek durumlara göre bir ayar yapabilmektir. İlintileme yaparsak…

Statik ölçüyü yaratılıştan gelen biyolojik ve fiziksel ölçü bağlamında, dinamik ölçüyü insanın kendi tekâmülünde inkişaf eden psikolojik ve sosyolojik ölçüsü bağlamında kabul edebiliriz. 

İnsanoğlunun etkin olduğu ölçü, kendini bilmekle başlayan bir süreçtir. Kendini bilmekle başlayan sürecin zamanda ve mekânda yayılımını en üst düzeyde algı ve tepki ile göstermek, şuurlu olabilmek için oldukça önemlidir. Kendini bilenin, olması gereken zamanda ve mekânda, olması gerekenleri yaşama tatbik suretiyle oluşturduğu bir sosyo-psikolojik yapıdır ölçü. Kendini bilmeyenin ise hiçbir zamanda ve mekânda ölçüyü (dengeyi) koruması mümkün olmadığı gibi ölçüsüzlük, psişik gerginliğin ve sosyal insicamsızlığın tezahürüne neden olmaktadır. Bu durum, bireyin varlığını anlamlandırabilmesine engel teşkil etmektedir.

Bir bütün, bütün olabilmenin her türlü özelliğine haiz, parçaların kombinasyonu mükemmel… Parmak uçlarından beyne kadar giden bir ölçüler sistemi…

Her alanda ölçüyü muhafaza bütünün sağlam olabilmesi için gereklidir.  İnsan; bedeniyle, düşüncesiyle, konuşmasıyla zamanda ve mekânda bir bütünlük teşkil eder. Önemli olanda her alana, ölçünün boyutunu dikkate alarak difüzyon sağlayabilmektir. 

Ve günümüz dünyası…

Beşeri olduğunun farkında olmayan, beşeriyet ölçüsünü koruyamamış; nefes aldığı, varlığını devam ettirdiği sahanın bile dengelerini, hırs ve bitmek-tükenmek bilmeyen egolarla yaşanamaz hale getiren insanlarla doludur.

Nihayetinde…

Beis teşkil etmeye kadar varan ölçüsüzlük yumağı içerisinde insanlığını dahi unutan insanlar tezahür etmektedir… 

Ölçü kavramını anlamak, ölçüyü varlığımızda anlamlandırmak, yaratılıştaki ölçüyü doğru kavramakla ve bütünüyle pratik etmekle mümkündür.

İnsan olmak adına ölçülerimiz nelerdir?

İnsan olmak adına yapmamız gerekenler nelerdir?

Ve insanlık adına yapıyor olduklarımız?..

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Zamanda ve Mekanda Ölçü / Üzeyir Süğümlü
Yeni Başlayanlar İçin Sevmek / Adem Özbay
Tahayyulât- Ah!.. Minel-Aşk ve Hâlâtihî / Şuayp Pişkin
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -42 / Şiraze
Rüya Kırıkları Bir Rüya Yontucusu / Yavuz Albayrak
Tümünü Göster