“Şairler ve Şiirler”

Şiir üzerine konuşmak, şiir tahlilleri yapmak, şiirden hareketle eleştiri yâda özeleştiri yapmak herkesin hakkıdır elbette, ama ehli yaparsa yol gösterici, ufuk açıcı ve hemhal olanlar için de öğretici olur.

Usta şairlerin sonraki kuşakların şiirleriyle ilgilenmeleri, onlara şiirleri ve hayatlarına dair yol göstermeleri de, ilgilenilenler için ayrı bir değerdir. Şunu da ifade etmekte yarar var; her şiir yazanın rûberû görüşme imkânı olmadığı için, nitelikli okumalar öncelik oluşturur. Öğretmenler, özellikle günümüzde yazılanları takip eden edebiyat öğretmenlerinin yönlendirmeleri de.

Hem şiir yazmak, hem de şiir ve şair üzerine yazılar yazmaksa farklı bir özelliktir.

Ragıp Karcı’dabu hususiyetlere sahipolmasının yanı sıra, müzikle de pratik ve teorik bağı olan,bu çalışmalarında ötesinde; gönül ehli, mütevazı, derviş, kadirşinas, diğerkâm bir ağabeyimizdi.

Hüngür hüngür ağlayan ve manevi babamı kaybettim, ondan çok şey öğrendim, siz de onun çalışmalarını yayınlıyorsunuz diye bizi arayarak acısını paylaşanbir ses hala kulaklarımda çınlıyor. Bizim kültürümüzde iyiliğin çetelesi tutulmaz, başa kakılmaz, inkâr da edilmez. Nice insanlar var ki, güzel meziyetleri bilinmeden göçmüşlerdir bu âlemden.

Her fani gibi o da ebedi âleme göç eyledi.

Şiirler ve şairler üzerine yazdıkları henüz kitaplaşmadı, divan şiiri antolojisi de.

Şiir tahlilleri önemliydi. Rahmetli Mehmet Kaplan Hoca’nın akademik disiplinle kaleme aldığı şiir ve hikâye tahlilleri şahsımın bu alanda edindiği ve okuduğu ve her zaman istifade ettiği ilk eserlerdendir. Bu alanda elbette öncesi ve sonrasında da özgün eserler verilmiş, tahliller yapılmış, yapılmaya da devam edecektir.

M.RagıpKarcı’nın, zaman zaman Ay Vakti Dergisi’nde de yayınladığımız tahlilleri, kendinden sonraki kuşakların şiirlerine eğilmesi, onları değerlendirmesitakdire şayan bir husustur. Kendi penceresinden şiire ve şairlere bakmış, değerlendirmeler yapmıştır. Kitaplaştığında, alanın uzmanları tarafından tahliller yapılır, görüşler serdedilir. Eleştiri yâda özeleştiri okurunda, yazılanın da, yazarın da hakkıdır.

Şiir ve eleştiri üzerine Ay Vakti’ninilk sayılarından birisinde kendisiyle yaptığımız bir söyleşide şunları ifade etmişti.“Eleştiri sorunuz şimdi burada daha bir anlam kazanıyor. Benim demek istediğim: şiirimle ilgili hükmü benden ziyade varsa eleştirmenlerin vereceğidir. Yoksa ben şiirimi ne diye açıklayayım. Yahut şiirimin kalitesini veya Türk edebiyatının neresinde durduğunu ben neden tespit edeyim. Her şair bir şeyler söyler. Okuyucu ne alır o şiirden. Kendi keyfi bilir. Şiirin kendi alanındaki duruşunu ise bu işin ilmini yapanlar verirler. Genel olarak şiirin okunup okunmadığı ise tartışmaya müsait bir meseledir ve şimdilerde içinden çıkılması da hayli zordur. “

Sonraki zamanlarda şiirler üzerine değerlendirmeler yaptı.

Eleştiri ve özeleştiri yaptı.

Dergilerle, genç kalem ehliyle iletişim halinde oldu.

“Şairler ve Şiirler”in yayınlanması arzumuzdur.

Yirmi yıldır yayınlanan dergimize her zaman katkı sağladı.

Ve mekan değiştirdi.

Allah rahmet eylesin.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -102 / Şiraze
Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında / Enes Güllü
Irmak Akarak İçim / Güven Fatsa
Şehir Düşüyor, Ben Üşüyorum / Ali Bal
Derviş Günlüğü / Hüseyin Çolak
Tümünü Göster