Alim Yıldız

27posts 0comments

Gelenekten Geleceğe Bir Köprü

Klasik edebiyatımızın kaynağı dindir. Şairlerimiz, dînî her konuda eser vermişlerdir. Divan ve mesnevîlerinin baş kısmında Tevhid, Münacât ve naatlere yer veren ve bunu...

Nasihatname, Pendname Ya Da…

Dilimizde öğüt anlamına gelen Farsça pend kelimesinin Arapça'daki karşılığı nasîha(t)'dır. Bu kelimeler, sonlarına gelen "nâme" ekiyle birlikte genel anlamda müslüman milletlerin edebiyatlarında edebî bir...

Bir Mevlid Şairi: Tahir Nadi

Mevlid; doğma, velâdet, doğum yeri, doğum zamanı, meskıt-ı res anlamlarına gelen bir kelimedir. Edebiyatta ise, Hz. Peygamberin doğumu başta olmak üzere hayatı, mucizeleri, gazaları,...

Cumhuriyet Sonrasında Aruzu Kullanan Bir Mutasavvıf, İhramcızade İsmail Hakkı

Türklerin, İslam dinini kabul etmelerinden sonra meydana getirdikleri edebiyat, şiir ağırlıklıdır. Eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı v.b. birçok isimle anılan bu...

Gazel-i Şeyhî

Bahâr mevsimidür hem-dem-i sabâ olalum Gül ile dost kohusına âşinâ olalum Çü devr-i lâledür ihlâs ile kadeh dutalum Nite ki...

Ramazan ve Edebiyat

Eski edebiyatımız çoğu zaman halktan ve yaşanan hayattan kopuk bir edebiyat olarak eleştiri konusu yapılır. Bu tezi savunanlara göre yaygın adıyla Divan edebiyatı saray,...

Hz. Ali’den Vecizeler

Bir ay kadar önce değerli edebiyat araştırmacısı Doç. Dr Adem Ceyhan Bey yeni çıkarmış olduğu “Türk Edebiyatı'nda Hazret-i Ali Vecizeleri (Öncü Kitap, Ankara 2006)”...

Okumak mı, yazmak mı?

"Ey çok kitaplar okuyan sen mi dutarsın bana dak Ta bilesin sim ayan gel aşkdan oku bir sebak" Yunus Emre "Ey çok kitap okuyan kişi sen...

Kar Yağıyor

Kar yağıyor ve ben bir parkta altın sarısı bir sokak lambasının altında bir banktayım. Kar yağıyor ...

Modern Bir Kerem: Talibî Coşkun

Sivas, öteden beri şairler şehri olarak tanına gelmiştir. Sel­çuklulardan bu güne kadar tespit edebildiğimiz yüzlerce Sivaslı şair bulunmaktadır. Özellikle halk veya saz...

Edebiyatımızda Ramazan

On bir ayın sultanı olarak vasıflandırdığımız Ramazan ayının, kültür ve edebiyatımızda çok özel ve çok ayrı bir yeri vardır. Ramazan ayı, gecesi ve gündüzüyle, hayatımıza...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.