Eyyüp Azlal

31posts 0comments

Yazar: Eyyüp Azlal

Depremde Ölmedim Dedim Ya Sana

Hüzün enkazında kalamam anne. Seni bırakıp kaçamam anne. Bir Asrın felaketi yaşanıyor şimdi. Nuh tufanını görmedim ben. Yoksa Nuh Tufanı mı yaşanıyor,...

Bizim de Var Bir Hayalimiz

Günümüzde modern insanın hayal kurması adeta hayal olmuştur. Maalesef hız ve haz çağında; durup düşünmeye, akletmeye, vicdanların sesine kulak vermeye fırsat bulamıyoruz....

Çağdaş İran Şiirinden :

Ne Yaptın “Sen” virane kalbime ne yaptın?  Bak,  divane aşkıma ne yaptın?  İpeğin...

Alaaddin Soykan Öldü Diyeler

Alâaddin Soykan’ın vefatı şaircedir. Çünkü şairlerin çoğu öz yurdunda garip ve ölümleri de garipçedir. Dertli Yunus haklıydı: “Bir garip...

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Yardımlaşma ve Cömertlik

İnsanî değerlerimizin en önemli tezahürlerinini, yakınlarımızla olan dostluk, hizmet, yardım bağları ve cömertlik teşkil eder. Bu husus, edebiyatımızda çok farklı perspektiflerde inceleme...

Nuri Pakdil’de Bağlanma Metaforu

Üstadımız Nuri Pakdil’in vefatına çok üzülmüş- tüm. Gözlerimde hüzün bulutları, yüreğimde acının sızısı dinmiyordu. Dünya biraz zalim, biraz karanlık ve biraz da...

Kudeta

15 Temmuz 2016... Tahran'dan darbe girişimini öğreniyorum... Gurbette, Acem ellerinde akşam vaktiydi.. Evde arkadaşımla oturmuş çay içiyorduk... Türkiye'den ve memleketten gelen haberleri merak içinde geç saatlere...

Nevrûz’un Dünü Bugünü

Zamanın bir yıllık dilimi, tabiatta deveran eden ve insan hayatını doğrudan etkileyen, bu sebeple de onun kolayca fark edebildiği değişiklikleri içermesi bakımından insanlar için...

Bir Hatıra, Bir Hikaye ve Bir Güzel İnsan: Miyasoğlu

2013 yılını İki önemli edebiyatçımızın kaybı ile hatırlayaca­ğız. Sedat Ümran ve Mustafa Mlyasoğlu... Edebiyat tarihimizde Mustafa Miyasoğlu hocamız için bir sayfa ayrıldığında evvela şu anektodların...

Nabi’de Hikmetin Hikmeti

17. Asrın sonu 18. asrın ilk yarısında yaşamış Divan edebiyatı şairlerimizden Urfalı Yusuf Nâbî, edebiyat tarihinde Hikmetli şiirlerinden dolayı “Nabi Mektebi” ile anılan bir...

Sanatın Amentüsü

Sanat kelimesi, Arapça’da Sun‘  kelimesinden türetilen çoğul bir yapıda iken Türkçe’de tekil bir durumu karşılayan terim olmuştur. Sun‘  kelimesi Şemseddin Sami’nin Kamus-i Türkî’sinde  “yapış,...

Necati Bey’in Edebi Muhitleri

Türk Edebiyatı’nın hangi şartlar altında gelişme imkânı bulduğunu araştırırken ediplerimizin bazı muhitler ve merkezlerde toplandıklarını görürüz. Bu topluluklar genellikle edebiyata önem veren,...

Aşk u Niyaz ile Şair Nigarî

Aşk imiş her ne var âlemde. Bunu geç öğrenen bizler, ömrü hayatını bir tek aşka yani tek aşkına adayan şiirin şeyhi Mir Hamza...

Şair Bahtiyar Vahapzâde

16 Ağustos 1925'te Azerbaycan'ın Şeki şehrinde doğan Bahtiyar Vahapzâde, 9 yaşında ailesiyle Bakü'ye göç etti. Burada orta tahsilini tamamlayarak (1942) Devlet Üniversitesi...

Erdemli Şehir Urfa

Erdemli şehirler, ruhumuzun, medeniyetimizin ve ufkumuzun bir yansıması olarak karşımıza çıkarlar. Bu nedenle erdemli insanlara ihtiyacı vardır erdemli şehirlerin. Çünkü şehirlerin asıl fiziki görüntülerine...

Cahiliye Karşısında Kur’an ve Peygamber

İslam peygamberine kutsal söz indirilirken inkârı mümkün olmayan bir gerçektir ki o dönemin Araplarında; edebiyat, tekâmülün zirvesinde bulunuyordu. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek yeryüzünde...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.