Necmettin Evci

98posts 0comments

Aydınlanmanın Karanlığı

Etki(nlik) alanları, dil ve yöntemleri hatta yöneldikleri istikamet birbirinden farklı gözükse de, hem düşünce hem sanat faaliyetlerine duyulan ihtiyacın, hikmeti aramanın uzağında bir amaç...

Bir Varmış Bir Yokmuş

-ninelerden masal, televizyondan ninni- Başlığa takılıp "Bize masal mı anlatacaksın?" diye masalları peşinen basite alıp, dudak bükerseniz içerlenirim. "Masal" deyip...

Müjdeyi Çığlıkla Çağırıyorum

Bu yazıda paylaşmaya çalıştığım duygulanım, her şeyden evvel vicdani bir sorumluluktu. Belki ulaştığı gönülleri hicranıma ortak etmiş olacağım. Bana bir susuşun yankısı...

Numaradan Yaşamak

1. Size uzun uzun Victor E. Frankl’den bahsetmek isterdim. Kendisi bir sosyal psikolog. Ama bilgi ve deneyimi diğerlerininkinden çok farklı. Frankl’i kısmen Erich Fromm’a yakın...

Düşünce Ayağa Düşünce

1.Düşünce, benlik ve bunlara bağlı olarak yaşadığımız hayat, medeniyet ve kültür değerlerimizle doğrudan alakalı varoluşsal meselemizdir. Varoluşumuzu canlı kılan zeminin hasar görmesi,...

Geçici Göçücü Yerleri Terk Ettim

1. Hangi çevrede bulunuyor, hangi ortamı paylaşıyor olursanız olun son dönemde bir konunun ortaklaşa tartışıldığını gözlemekte gecikmeyeceksiniz: DURUŞ Problemi. Umulur ki bu problemi çözmeye matuf...

Uygarlık Havzamızda Düşünmek

Tahrip edilmiş düşünce dünyamızı yeniden inşa etmek, ait olduğumuz uygarlık havzasından bağımsız bir zeminde sürdürülecek faaliyet değildir. Bizi varlık anlam ve amacımızdan uzak düşürmek...

Buluşmasız Ayrılıklar

-sonrası, bir suskuya övgü- “Artık seni tanımıyorum” desem, içine büzüşüp, elinden oyuncağı alınmış çocuklar gibi içerlenecek oluşuna, sadece insani,...

Radikal Patinajlar

Nasıl anlatsam? Size de tanıdıktırlar. Onları anlatmak için kuracağım cümlelerin köşeli, keskin yanları yaptıkları çağrışımlarla bile sizi rahatsız eder diye çekiniyorum. Bu yazının, kıyısında...

Dine Dönüş

Dine dönüş olarak algılanan manevi yönelişlerin son zamanlarda bilhassa gelişmiş batı toplumlarında yoğunluk kazandığı gözlenmektedir. Bu türden kimi verileri; doğru yerde, doğru yönde olduklarının...

Can Düşer Can Yeşerir Filiztin

2009’a iç dünyamı parçalayan karmaşık duygularla girdim. Siyonist İsrail rejiminin, mazlum, müdafaasız Gazze halkına uyguladığı zalimlikten daha zalim katliam, yüreğimi yakmıyor bütün bir insanlık...

Akışa Katılmak Akışa Kapılmak

Gündelik telâşeler içinde koca bir hayat anlık kaygıların, ilgilerin aralığından boşalıp gidiyor. Akıp gidiyor mu demeliydim? İki deyiş arasında esaslı farklar var....

Fark Etmenin Belirsiz Dalgaları

Fark edememek atıl zihinlerin yeteneksizliğidir.Fark ederek hayatı anlamlı, ayrıcalıklı kılmak kalbinizi terletebilir.Hakikati, fark etme becerisi ve istidadıyla düşünmek ne güzeldir.   ...

Düşünce ve Benlik

Düşünmenin büyük ölçüde ilham işi olduğunu kabullenemeyişin asıl sebebi, varlığın benliğinden kopması ve pozitivist etkilerdir. Düşünmek bir anlamda benlikle ilgili bir sorundur. Eğer benliğin tanrısal...

İlham ve Düş(ün)meye Açık Olmak

Düşünmenin bir ilham işi olduğuna inandığınızı söyleseniz, hafifseyen bir üslupla size dudak kıvıranlar az olmayabilir. Muhtemelen onlar düşünmeyi, hayatı yüzümüze gözümüze sürmemek...

Bizim Sokak

Siz bu sokağın eski halini görmeliydiniz bir de. Aradan kaç yıl geçti… Çocuktuk, kocaman adam olduk, yine de hatıraların derinliğine sinen ama silinmeyen sesleri, yılların...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.