Necmettin Evci

106posts 0comments

Sanat Gibi Felsefe, Felsefe Gibi Sanat

1. İlk çağ antik felsefesi, nitelikli sanatın amaçsal işlevini de içerecek mahiyete sahipti. İnsanın zihni yapılarının bilimin pozitif yorumuyla biçimlendirildiği dönemlere kadar felsefe; formel aklı...

Estetiğin Anlamı-II

18. yüzyılla birlikte “Güzel”, etik bir değer olarak ‘İyi’den ve mantıksal bir değer olan ‘doğruluk ’tan (hakikat) kesin sınırlamalarla ayırt edilir. Bu yolda büyük...

Estetik’in Anlamı-I

Estetik bir sanat değeridir. Daha yerinde bir söyleyişle estetik en başat sanat değeridir. Estetiğin de ‘güzellik, uyum, düzen, oran, aşkınlık, yücelik’ gibi kendi iç...

Sanat ve Estetik Üzerine

Bir esere sanatsal nitelik kazandıran onun estetik mahiyetidir. Bu basit ifade ile sanat ve estetik kavramlarını, birbiriyle doğrudan ilişkili bir çerçeve içinde kullandığımız açıktır. Aynı...

Bir Yürüyüşü Taçlandıran Kitaplar

Dergimiz, 12 yıldır sürdürdüğü yürüyüşünü, peş peşe yayınladığı kitaplarla taçlandırdı. Daha öncekilere ilaveten, bu yılın başında kültür ve düşünce dünyamıza kazandırdığı dört kitapla, yürüyüşünü...

Hiç Yoktan Trajedi

1. Mutfaktan gelen takırtı tukurtuyla uyandım. Aslında yarı yarıya uyanıktım. Şimdiyse onun mutfağa geçtiğini fark etmiştim. Kızı okula gönderdikten sonra, genelde vurur kafayı yatar. Kalkarım....

İki Dünya Arasında Sanatçı

Sanat, vazgeçilmez duygu olarak sonsuzluğu, ontolojik doğallıkla hisseden insan benliğinin, yeryüzünün sınırlı nesnel koşullarına yabancılığını giderme amacına dönük, her türlü fark etme ve uygunlaştırma...

Bütüncül Düşünce ve Sanat

Varlığı, bütünlüğü içinde kavramak, hakikatle sorunu olmayan barışçıl benliğin fıtri eğilimidir. En küçükten en büyüğe, en soyuttan en somuta, en içimizden en dışımıza kadar...

Aydınlanmanın Karanlığı

Etki(nlik) alanları, dil ve yöntemleri hatta yöneldikleri istikamet birbirinden farklı gözükse de, hem düşünce hem sanat faaliyetlerine duyulan ihtiyacın, hikmeti aramanın uzağında bir amaç...

Bir Varmış Bir Yokmuş

-ninelerden masal, televizyondan ninni- Başlığa takılıp "Bize masal mı anlatacaksın?" diye masalları peşinen basite alıp, dudak bükerseniz içerlenirim. "Masal" deyip...

Müjdeyi Çığlıkla Çağırıyorum

Bu yazıda paylaşmaya çalıştığım duygulanım, her şeyden evvel vicdani bir sorumluluktu. Belki ulaştığı gönülleri hicranıma ortak etmiş olacağım. Bana bir susuşun yankısı...

Numaradan Yaşamak

1. Size uzun uzun Victor E. Frankl’den bahsetmek isterdim. Kendisi bir sosyal psikolog. Ama bilgi ve deneyimi diğerlerininkinden çok farklı. Frankl’i kısmen Erich Fromm’a yakın...

Düşünce Ayağa Düşünce

1.Düşünce, benlik ve bunlara bağlı olarak yaşadığımız hayat, medeniyet ve kültür değerlerimizle doğrudan alakalı varoluşsal meselemizdir. Varoluşumuzu canlı kılan zeminin hasar görmesi,...

Geçici Göçücü Yerleri Terk Ettim

1. Hangi çevrede bulunuyor, hangi ortamı paylaşıyor olursanız olun son dönemde bir konunun ortaklaşa tartışıldığını gözlemekte gecikmeyeceksiniz: DURUŞ Problemi. Umulur ki bu problemi çözmeye matuf...

Uygarlık Havzamızda Düşünmek

Tahrip edilmiş düşünce dünyamızı yeniden inşa etmek, ait olduğumuz uygarlık havzasından bağımsız bir zeminde sürdürülecek faaliyet değildir. Bizi varlık anlam ve amacımızdan uzak düşürmek...

Buluşmasız Ayrılıklar

-sonrası, bir suskuya övgü- “Artık seni tanımıyorum” desem, içine büzüşüp, elinden oyuncağı alınmış çocuklar gibi içerlenecek oluşuna, sadece insani,...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.