Necmettin Evci

98posts 0comments

İlk Kez Görüyor Gibi Bakarak Son Kez Bakıyor Gibi Görerek

Candillac “Bir zamanlar çok iyi ve çok güzel olmuş bulunan filan şey artık böyle olmayabilir” der.(1) Jaspers da yalın varlığımız içinde herkesin yaptığını yaptığımızı...

Fark Etmenin Anatomisi

1. “Sanatın yardımıyla konuşmalarda açığa çıkamayanları fark ederiz.”(1) Sadece konuşulanlarda mı; gördüğümüz, duyduğumuz, izlediğimiz her şeyde açığa çıkmayanları fark ederiz. Sanat hakikati görmek, anlamak, duymak ve...

İkircik

Çocuk sabaha kadar belki on kez istifra etti. Kalktıklarında ishal de başlamıştı. “Baba beni doktora götürür müsün?” “Elbette götürürüm. Ama durum ciddi mi? Kendini nasıl hissediyorsun?...

Sanatta İlk-el Samimiyet Son Yabancılaşma

Sanat, hayatın ve varlığın ölçmeye, denkleme, bilimsel izahlara gelmeyen başka yanlarına ışık tutar. Sanat faaliyetini anlamak için yapılan reel, rasyonel çabalar, onun mahiyet ve...

Görmenin ve Duymanın Düğümleri

Materyalist koşullanmalarla yol edinen, yol bulmaya çalışan insanın anlam dünyası yıkılmıştır. O, bırakınız yüksek ideallere adanmış hayatı, artık ne kendini ne de dünyayı özel,...

Sanat Oyundur, Sakın Şaşırma!

Sanat oyun, sanatçı oyuncu mudur? Anlam derinliğinin kavranamadığı ilk aşamada, bu soru da cevabı da önemsenmeyebilir. Ben sanatı ciddi bir uğraş gör­düğüm için oyuna benzetiyorum....

Platon’dan Plotin’e Sanat -II-

3. Peki bu algı ve tasavvurlar sanata ve sanatsal faaliyetlere nasıl yansıdı? Platon sanatın içerik ve amacına felsefi bir işlevsellik yüklemiştir. Sanatın da felsefede olduğu gibi...

Platon’dan plotin’e Sanat -I-

Platon’un felsefesini anlamaksızın, antik Yunan sanatını ve toplumunu hatta daha iddialı söylemek gerekirse kültür adına insan etkinliklerini anlama imkânı azalır. Platon, birçok konuda olduğu gibi...

Sanat Gibi Felsefe, Felsefe Gibi Sanat

1. İlk çağ antik felsefesi, nitelikli sanatın amaçsal işlevini de içerecek mahiyete sahipti. İnsanın zihni yapılarının bilimin pozitif yorumuyla biçimlendirildiği dönemlere kadar felsefe; formel aklı...

Estetiğin Anlamı-II

18. yüzyılla birlikte “Güzel”, etik bir değer olarak ‘İyi’den ve mantıksal bir değer olan ‘doğruluk ’tan (hakikat) kesin sınırlamalarla ayırt edilir. Bu yolda büyük...

Estetik’in Anlamı-I

Estetik bir sanat değeridir. Daha yerinde bir söyleyişle estetik en başat sanat değeridir. Estetiğin de ‘güzellik, uyum, düzen, oran, aşkınlık, yücelik’ gibi kendi iç...

Sanat ve Estetik Üzerine

Bir esere sanatsal nitelik kazandıran onun estetik mahiyetidir. Bu basit ifade ile sanat ve estetik kavramlarını, birbiriyle doğrudan ilişkili bir çerçeve içinde kullandığımız açıktır. Aynı...

Bir Yürüyüşü Taçlandıran Kitaplar

Dergimiz, 12 yıldır sürdürdüğü yürüyüşünü, peş peşe yayınladığı kitaplarla taçlandırdı. Daha öncekilere ilaveten, bu yılın başında kültür ve düşünce dünyamıza kazandırdığı dört kitapla, yürüyüşünü...

Hiç Yoktan Trajedi

1. Mutfaktan gelen takırtı tukurtuyla uyandım. Aslında yarı yarıya uyanıktım. Şimdiyse onun mutfağa geçtiğini fark etmiştim. Kızı okula gönderdikten sonra, genelde vurur kafayı yatar. Kalkarım....

İki Dünya Arasında Sanatçı

Sanat, vazgeçilmez duygu olarak sonsuzluğu, ontolojik doğallıkla hisseden insan benliğinin, yeryüzünün sınırlı nesnel koşullarına yabancılığını giderme amacına dönük, her türlü fark etme ve uygunlaştırma...

Bütüncül Düşünce ve Sanat

Varlığı, bütünlüğü içinde kavramak, hakikatle sorunu olmayan barışçıl benliğin fıtri eğilimidir. En küçükten en büyüğe, en soyuttan en somuta, en içimizden en dışımıza kadar...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.