Necmettin Evci

98posts 0comments

‘Biz Yine Yalnız Kalacağız Hiçliğin Ortasında’

Samuel Beckett’in kendisinden daha ünlü o meşhur eserinin iki kahramanından Estragon’un, arkadaşı Vladimir’e söylediği "Eğer dün geldiyse ve biz burada değil idiysek, bugün gelmeyeceğinden...

Göklerin Yeryüzü Kederi

“Filistin toprakları yağmur beklerken Kan kokuyordu. New York balkonlarında beyaz kadınlar gülüyordu. Azrail gelmese de çocuklar ölüyordu.” 70’li yılların sonlarına doğru yazmıştı bu şiiri Kadir Gültekin. Kendisi de fazla...

Her Şeyi Değiştiren Bir Şey

Usta ressam her bir öğrencisinin gördüğü eksiği gidererek tamamlamak suretiyle bir resmi ortaklaşa yapmalarını ister. Böyle bir çalışmanın zorluğu ortadadır. Her öğrenci kendi hayal,...

Bir Nehrin Kıyısında Suya Uzak Düşler Kurmak

Her toplum, yaşadıkları zaman ve ortamın doğasına uygun algı, düşünme ve yaşama biçimine sahip olmuştur. Bu yaşantı ve yaşanmışlıklar gerçek karşılık ve anlamlarını varit...

Sahte Kimlik, Sathi Benlik ve Samimiyet

Eski bir dost. Dilim başka sıfatları deneyemedi, yine ‘dost’ dedim. Kim? İsmen önemli değil ama tıynet olarak sizin de yabancı olmadığınıza eminim. Benim müşahhas örneğim...

Anlamayı İmkânsızlaştıran Karanlık İlgisizlik

Karanlık ilgisizliğin görmeyi imkânsızlaştırdığını söyleseydim de yanlış olmazdı. Modern insan sadece dış dünyasıyla, sadece göz hizasından ve sadece göz teması kurarak yaşamaya razı olmuş...

Yazı, Kitap, Okuma Dolayımında Sözün Serüveni

Yazının icadı ve yaygın kullanımının kültüre ve kültür hayatına etkisi hangi istikamette nasıl olmuştur? Yazıyla birlikte düşünme ve iletişim alışkanlığının hatta kimi fıtri istidatlarımızın...

Halep’te Harap Olan İnsanlığın Ölü Vicdanıdır

Sümer’den Asur’a Osmanlıya kadar bölgesinde varlık bulmuş bütün medeniyetlerden taşıdığı izlerle zenginleşmiş, çeşitlenmiş gerçek anlamda kültür, sanat, sanayi ve ticaret şehri olmuş, anlayışın, bir...

Konuşmanın Cümle Kapısı

Konuşmak Kültürdür: Dil ve dil yetisi olarak konuşmak, bir kültürdür; kültürlü varlık olarak insanın en bariz vasfıdır. Konuşma, bir ihtiyaç olarak onu canlı tutup...

Farkedişin Estetik Boyutu

Farkedemeyişin boşluğunda bir hoşluk yaşamaktayız. Ve her şey bir farkedişle başlayacak. İnsana, insanın varoluşsal anlamına ve alanına yönelik çabaların mevcut işleyiş içinde bir kıymeti kalmamıştır....

Kalbimiz Büyür, Türkiye Olur

Uzun yıllar devlet içinde paralel örgütlenmesini tamamlamış, ayrıntılı istihbarat bilgileriyle donanımlı, en öldürücü silahlarla mücehhez, çoğunu üst rütbeli subayların oluşturduğu Fethullah Gülen Hareketine bağlı...

Yazarın Söylediği, Okurun Anladığı

Farklı anlamlar farklı anlama biçimleri, tarihsel süreci içinde kültür değişiminden ayrı düşünülemez. İnsanda anlam birliğine karşı bir arzu ve eğilim varsa da bu ancak...

Durmakla Anlamak Arasında

Dur ve düşün. Dur ve dinle. Durmakla anlamak arasında o kadar dolaysız bir ilişki var ki, bizim kültürümüzde aslında anlamak durmakla doğrudan ilişkilidir. Daha...

Söz Çağıltısı

"Sözün Büyüsü" adlı eserinde Sırrı Er, konuşmanın değişik tanımlarını verir.  “Konuşma bir kimsenin başka bir kimseye veya bir dinleyici topluluğu karşısında söylediği sözlerdir” ‘Konuşma,...

Söz Varlığı Ses Irmağında Akar

-Konuşma dilin yatağı olur- Konuşma sözün, sadece duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarma işleviyle sınırlanamayacak mucizevî bir varoluş boyutudur. Konuşmak bütün bir varlığımızı, hayatı paylaşmayı içerir....

Fark Etmenin Anatomisi -II-

4. Fark etmek, akışın bilincinde olmak demektir. Sanat, yoğun farkındalığın bilinç akışıdır. Fark etmek sonsuz çeşitliliğin ayrıntısı içinde zihnin koşturup durması değildir. Bilinç bazen bu ayrıntılar bolluğunda...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.