Necmettin Evci

98posts 0comments

Yazar: Necmettin Evci

Dilsizleştirme Devrimi

-dil adına dili tahrif ve tahrip ettiler- Dil devrimi üzerinden 90 yıl geçti. Neredeyse bir yüzyıl. Bu bir asırda...

RALPH ELLISON’IN ‘Görülmeyen Adam’ı

-ya da Özkörlüğün Sıfır Derecesi- * Olup bitenleri görme isteği sadece çevreye ilgisiz kalmama alışkanlığıyla değil,...

Körleştirmeye Kurgulanan Hayatlar veya Saramago’da Körlüğün Biçimleri

Körlüğün de mi biçimleri olur? Türlü düşünce ve duyarlıklarla birlikte bütün hayatların görmeye, görselliğe ayarlı dünyasında böyle sormakta haksız...

Okunanlar, Dokunanlar

Kitaplar olmasaydı ne yapardık? Okumak, insan oluşumuzu anlamlı kılan duygulu yaşamın zevkini artıran çabadır. Okumak ruhumuzu güzelliklerle dokumaktır. Bu kafiyesiyle fiyakalı cümleyi...

Vefatının sene-i devriyesinde Alafortanfonik Laflar Etmeden Ahmet Kekeç’i Anmak

En son televizyonda bir tartışma programında gördüğümde iyice zayıflamış, rengi uçmuştu. Zaten oldubitti yükseltmeyerek konuştuğu sesi adeta fısıltı gibi çıkıyordu. Ahmet hastaydı....

Belki De @şk

“Kimi seviyorsan herkesin yüzünde onu görürsün” İbn-i Arabî  “Toplantıdayım. Bitince ararım”

Bizim YUNUS, Bizi Biz Yapan YUNUS

Herkesin bildiği menkıbedir: Hangi sebeple bilinmez (sonuçta Yunus da insandır) bir süre ayrılıp uzaklaştığı Taptuk Emre’nin dergâhına geri döner. Ancak hâlâ Taptuk’un...

Şiirin Resmi, Resmin Şiiri

Bütün sanat dalları ve türleri gibi şiir de döneminin ikliminden bağımsız değildir. Siyasal sistemlerden ekonomik yapıya, hayat tarzına, inanç ve düşüncelere, ilmî,...

Şehir ve Modern veya Eski Şehirlerin Yeni İşleri

İster düş ister gerçek ilişkiler düzeninde biçimlensin, varlığımızla dolaysız bağlantıları olan şehir veya kent, kültüre etki eden asıl unsurlardandır. Bütün bağlı unsurlarıyla...

Böyle Birdenbire

Birden. Böyle birden. Birdenbire. Böyle birdenbire. Böyledir. Bu böyledir. Ansızındır....

Hayatı Bırakma

Televizyonun salgının seyri ile ilgili hastanelerden verdiği haber ve bilgiler amcam hakkında kaygılarımı iyice artırırken kapının zili çaldı. Eve hapsolduğumuz bir buçuk...

Estetik, Zerafet, Cesaret ve Hareket Adamı M. Akif İnan

                           “En büyük zaferler büyük ruhlarındır.”   “Umut bir tohumsa kefen zarında Gün olur fışkırır...

Deli Değiller, Çünkü Akıllılara Üzülüyorlar

Dostlarımın hemen hepsinin dünyaya arkaları dönük insanlar olduğunu fark ettim. Dünyayla çok da barışık gözükmeyen halimizin sır sayıl­mayacak gerçeği, dünyanın bizi hayata küstür­düğüdür. Yaşamak,...

Öykünün Çok Boyutlu Hikayesi

Düşsel veya gerçek, başka hayatlar, başka kişiler, insanı cezp eder. Bu yüzden insanların birebir hayatları üzerine oluşan hikâye veya öykülerin, insanı maddi, manevî, dinî,...

İçimizdeki Öteki

“Bay Goladkin yalnız kendinden kaçmak değil, büsbütün yok olmak istiyordu.” Dostoyevski’nin başyapıtlarından biri olan ‘Öteki’...

Yokluğa İmza Atmak

Sanatçının eserine attığı imza onu sahiplenmesinden çok öte anlamlar içerir. Anlamın oluşmasında sanatçının etkisi kadar eserin yapıldığı dönem, yer, zaman ve üslûp gibi birçok...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.