Ali TENİK

1posts 0comments

Yazar: Ali TENİK

Sûfîlerin Şiir Poetikası

Kur’ân ve Hz. Peygamber’in ilmiyle yoğrularak terbiyelerini alansûfîlerin engin rûhhakîkati ile şiir üslûbunun izdivâcı, tasavvuf tarihinde Râbiâtü’l-Adeviyye (ö.185/801)ile başlamaktadır. Allah’ın muradınca bir...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.