Bilal Kemikli

6posts 0comments

Yazar: Bilal Kemikli

Yunus’a Göre Dünyaya Gelmekten Murat Nedir ?

Daha evvel Yunus Emre’nin dünya tasavvuruna dair bir makale kaleme almıştım. Onun şiirlerinden yola çıkarak dünyaya yüklediği anlamları tahlil etmeye matuf bu...

Atik Valide’de Eski Bir Hatıraya Yolculuk

Üsküdar’ı hep şanslı bir şehir olarak düşünmüşümdür. Şanslıdır; tıpkı nefs-i İstanbul gibi, tıpkı Eyüp, Edirne, Bursa ve Üsküp gibi. şüphesiz Osmanlı’nın şanslı...

İçimizdeki Savaş ve Risâletün-Nüshiyye

TARAF OLMAK Yunus Emre, Risâletü'n-Nushiyye'de şu soruyu soruyor: “İmdi bilgil ki, kangi bölükdensin?” Tarama Sözlüğü'nden bölük kelimesinin, saç örgüsü, parça ve kısım gibi anlamlarda kullanıldığını...

Zamanın Dışına Çıkmak

Daha çok klasik dönem şiiri üzerinde yaptığı özgün çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Cemal Kurnaz, edebiyat bilimciliğinin yanında, şair olarak da anılmaya değer bir şahsiyettir....

Mekân, Küçük İstasyonlar ve Üç Güzel İnsan

Ay Vakti'nden aldığım son mesajda, Şubat sayısında mekân kavramını konu edinecekleri yazıyordu. "Eğer", diyordu Şe­ref Akbaba; "Sizin için mekân bir anlam ifade...

Dünya Üzerinden Geçmek

Türkülerimize, şarkılarımıza, manilerimize ve masallarımıza kadar nüfuz eden yönüyle dünya, mutlak anlamda kalacak bir yer değildir. Veysel’in ifadesiyle...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.