Hayrettin Taylan

24posts 0comments

Sosyolojik Belirtik ve Örtük Edebiyat

Kurallar, kanunlar, aidiyetlerimiz, arkaiklerimiz, sistemli olarak kontrolümüzdedir. Bu kontrol,güçlü güven hissi oluşturur.Bu yüzden çok kolay kabullere teslim oluruz. Yani, bilinçle, bilinçaltındaki kodlanmışlığımız, bizi hazır...

Tolstoy ve Çocukları

“Kundak içindeyim; kollarımı uzatmak istiyorum, başaramıyorum” Tolstoy’un anılarındaki bu cümle, kendi çocukluğuna taşır bizi. Küçük yaşta annebabasını kaybetmiş. Annesinin ölümünü zor unutmuş olmalı ki onun hayatını yazan Henri Troyat’ın eserinde,...

İkna Simülasyonu

“hata yapmak fırsatını adem’e veren sendin. bilemedim onun talihinden ne kadar düştü bana” İsmet Özel İnsanlık, kültüründeki yaygın simülasyonların sosyolojik ortalamasıdır. İnsan, kendi içindeki “truva atını”bilir , ona göre...

Edebiyatın Tanımsızlığı

Edebiyat: Kişinin duygu, düşüncelerini, kurgularını, içsel mesajlarını; kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak tertipleyerek ve bir disiplin içinde...

Şehnâme’ye Yolculuk* ve Edebî Geziler**

Gezmek, ruhsal ve zihinsel yolculuktur. Ruhun kendisini bulduğu, zihnin kendisini yenilediği mecradır. Bir ihtiyaç ikliminden, başkaldırı mevsimine, keşfetme, macera, dinlenme, eğlenme, içsel güdülenme güncelerinden arınıştır gezi. Şehnâme’ye...

Psikolojik Spotlar ve Edebiyat

ZARARSIZLIK VE FAYDALILIK-I- Edebiyatta, edebin iki umdesi; zararsızlık ve faydalılıktır. Yani, sanatsal kurgunun temellendirmesinde bu ikilemin spotu yanmalıdır. Bilinç ile bilinçaltını besleyen temel dinamikler bu...

Eprimiş ve Leydiydi Temmuz Bakışın

1… soylu düşünüşün dersinde kırtılıyordu vatan bağrım hezimet sülüklerinin emdiği kanın içinde direniş yolcusuyum iltica etmiş bir geleceğin bağrında göveriyordu yıldızlar eprimiş huzurun tınısında suskun...

Edebiyat Psikolojisi

Bilinçaltındaki Subliminal Kirlenme Göz çukuru (fovea), bütün görüntüyü ayrıntısıyla alır ve bunu zihne aktarır, zihin bunları depolar; ama biz bunların hepsini bilinçli olarak algılamayız. Zihin,...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.