Hayrettin Taylan

24posts 0comments

Yazar: Hayrettin Taylan

Şiir ve Şiirsel Diyalektik

 Şiir, gerçekleşenle gerçekleşecek olanın katıldığı düzlemin anlamlandırılmasıdır. Şiir, var olanı, lirik benle görmedir. Şiir var olanı semiyotik bağla semantik bağdaştırmalarla fonetik seslenişle...

Kuşlar Arketibi ve Şiir

Doğa,en güzel şiiri yazmıştır. Yaratan, on sekiz bin âlemde, binlerce imgesel duruş sunmuştur. Sanatkâra düşen bu incelik düşlerinde uyanmak ve sözleriyle uyanışına...

Sanatta Öznellik ve Nesnellik

Sanat, ilgi duyma mecburiyetidir. İnsan, tarih boyunca sanata ilgi duymuştur. Çünkü ölümsüzlüğe, duyguya, üstün olmaya, kendini göstermeye, kendi içine dönmeye, bir şey...

Soykan ve Mistisizm

Alâattin Soykan; Anadolu’nun zihinsel aydınlanması, kalbi inkılâbı olan Anadolu irfanından beslenmiştir. Anadolu insanının gönüllerde başlattığı mistik ve metafizik zafer, Soykan’da şiirsel meşale...

Poetika ve İmge

“İm”, anlamı itibariyle esrarlıdır. Şairin özüyle şiirin özünü(temayı) esrarlı yapan imgelerdir. İlham, zaten bir sırdır. Rahmanî bir sırdır. Yetenek, ilham, çağrışımlar, semantik...

Kurmaca Retoriği ve Retorik Reform

Kurmacanın teorik atlası renklidir. Retorik ile teorik bağın uyumu ya da uyumsuzluğu akademik ve  düşünsel cepheler  açmıştır. Sanat ile gerçeklik, gerçeklik ile...

Mehmet Ragıp Karcı’nın Poetik Atlası

Mehmet Ragıp Karcı, poetik haritası oluşturan, sanatçı kimliğiyle şiirin nesnelliğine sahip çıkan ve şiiri merkeze alarak yazan usta  bir...

İnanış ve Eylem Direnişçisi Nuri Pakdil’in Edebî Atlası

“Kutsal Kitap”, emek, başkomutan, önder, batıcılık, yerli düşünce, yabancılaşma, kara siyasa, otel, devrim, gelenek, türküler, divan, çeşmeler, klasikler, medeniyet, şehirler gibi temel kavramlar onun...

İnanış ve Eylem Direnişçisi Nuri Pakdil’in Edebî Atlası

“Kutsal Kitap”, emek, başkomutan, önder, batıcılık, yerli düşünce, yabancılaşma, kara siyasa, otel, devrim, gelenek, türküler, divan, çeşmeler, klasikler, medeniyet, şehirler gibi...

Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde İzlek ve Çağrışım

Rasim Özdenören; eserlerinde millîden evren­sele, değişimden kendine dönüşe, duruşma­dan duruşa giden göndergeler vermiştir. Onun hikâyeleri arayıştır. Varoluşsallığın temel sorun­larını “mutlak ben”in süzgecinden geçirerek bulmaya çalışır....

Analitik Rubriğin Aynasında Sezai Karakoç Hikâyeleri

Yazar hakkında bilgi toplamak ve yazarın ede­bî coğrafyasını gezmek, sanatsal gerçekliği de­ğerlendirmek için...

Acının Patolojik Haritası

Acı, insanın mumyalı kodlarını çözen psikolojik bir gizdir. Kendi acımız, sosyal ve ruhsal problemin de aynası olur. Çünkü kabullenişler tetikler. İnsan, bir...

La Edrî Geleneği

ANLAMINI ANLAMLANDIRMAK “Kime ait olduğu bilinmeyen nazım parçalarının altına "yazanı belli değil" anlamında kullanılır. Arapça "(söyleyeni) bilmiyorum" anlamına gelir.” (1) Kelâm-ı kibâr, atasözü, vecizeler, nazım parçaları,...

Güz Navigasyonu

Anısı ve acısı ana yüreği gibi kalmıştı bende Ne yapabilirdim ki İnsan annesini nasıl sevemez. Güzlerin gözü gibi nemli gözlerine baktım. Göründüm… Görüldüm aşka, kendime, ermeye, olmaya, gönül sermeye. Güz,...

Prof. Dr. Rıdvan Canım ile Söyleşi

Akademisyen, şair, yazar ve seyyah gibi özellikleriniz var. Kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Sosyal kimliklerin oluşmasını neye bağlarsınız? Öncelikle bana böyle bir söyleşi imkânını...

Modern Türk Şiiri Var Mı? -1

MODERNİZM YA DA ALGISAL MÜHENDİSLİK Modernizm; 18. yüzyılda “Aydınlanma felsefecileri” tarafından formüle edilmiş akılcılığın tatlandırılmış karşılığıdır. 1761’de “Çağımız aydınlanma çağıdır” diyen Voltaire’nin algı fişeğiyle başlıyor. Fransız İhtilalı algı mühendisleri...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.