Ayhan Sağmak

15posts 0comments

Yazar: Ayhan Sağmak

Gece

Gecenin her şeyi gizlediğini düşünen varsa; uykusuzluğun ne demek olduğunu onların bilmediğini söylemek mübalağa sayılmasa gerek. Böylesi kanıya varanlar, göz kapaklarının gözlerini...

Sisler Arasında

Unamuno’nun “Sis” romanı, erkek ve kadın arasındaki modern dünya ile beraber yozlaşan ilişkiyi sorgulaması bakımından dikkate değer. Roman kişisi Augusto; Eugenia, Rosario...

Putlaşan Bilgi

Bilgiyi fetişleştirmek, içinde bulunduğumuz dünyanın yüz verdiği en önemli unsur. Bilgide ne kadar ileri gidilse, mevcut durum o kadar yaygınlık kazanıyor. Su yayıldıkça sığlaşırmış....

Unutmak

‘İnsan’ kelimesinin nisyandan geldiğini söyleyen İbn-i Abbas, Allah’la sözleşmesini unuttuğu için insanın, bu sözcükle anılması gerektiğini de ekler. Gerçekten bir sözleşmeden bahsedildiğine göre bunun...

Sevginin Kaynağı

Kadim kültürde sevgi bir koşulla geçerliliğini idame ettiriyordu: Yaradan için muhabbet besleyip kin tutmak. Mezkur ahval haricinde gösterilen her sevgi gösterisi zemmediliyordu.Klasik Türk şiirinde...

Hâl

Hâlin, insan indinde bulunduğu hâlle mütenasip olması tabii bir hâldir. Ne demek bu şimdi, bundan daha tabii ne olabilir?Kazın ayağı böyle değil! Tam tersine,...

Mihmanhane

Tasavvufta dünya, ‘’kocakarı, gölge, laşe’’gibi tilmizlerle anılır. Ehl-i tasavvuf, dünyayı mezkûr sıfatlarla neden bu kadar yersindi? Dünya hayatının  cazibedarlığına rağmen  sonrasında meşakkatlerle dolu bir...

Göze Karşı Söz

Gösteriş, cesamet kabullerimizin haricinde duruyor. Kavram, insanı ezen bir katedral veya şato yahut bunların mirası gökdelenler gibi insanı adeta felce uğratıyor. Kafka bunu ‘’Şato’’...

Narsist Medeniyet

İnsanın dışarıyı salt kendi indinde gözlemesi, narsistçe bir tutumun sonucu. Yunan mitosunda sudaki yansımasına bakıp aşık olan kahramanın halinden mülhem psikolojik bir vaka. Narsizmin...

Çocuk ve Ramazan

Her çocuğun bir döneminde, Ramazan hatırası saklıdır. Oruç tutmak, çocuk lisanîyle horoz tutmakla benzerdir mesela. Sahura niçin kalkıldığını sorduğumda; aldığım cevabın oruç tutmak yerine...

Fazla Söze Ne Hacet

Modern akıl, kadim değerleri tahrif etmekle kalmadı; bunun yerine ters yüz edilmiş bilinçsizlik de getirdi. Kadim hikmet ehlinin, yeni yetme adet ve fikirlere karşı...

İletişim ve Sohbet Üzerine

Hüzün, neşe, sevinç, acı… listeyi daha da çoğaltmadan “bu sözcükler nasıl bir çağrışım yapıyor?’’ desek kahir ekseriyetimiz,içinde bulunulan zamanın tüyolarına göre cevap verir.Mesela sevinci...

Yazmak ve Yaşamak

Gençlere hitaben Tolstoy, ne olursa olsun hatta yazacakları incir çekirdeğini bile doldurmayacaksa bundan vazgeçmemelerini tavsiye eder. Böylelikle ancak bir kalem sahibi olabileceklerini belirtir. Yazmayı bu...

Firak

Rasyonaliteyle eleştirel aklın Batı düşünce sisteminin temelini oluşturduğu bilinir. Bilimselliğin bağrında eleştiri her zaman saklıdır. Eleştiri gücünü akıl ve felsefeden devşirdi. Kendine kurtarılmış vatan...

Ramazan Sofrası

Ramazan bir ömür provası. Sayılı günlerin; açlık, susuzluk ve tefekkürle geçmesi makbul bir hayat minyatürü. Adeta yeniden keşfe dalar insan kendini. Arzularını, acılarını, sevinçlerin....
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.