Bekir Oğuzbaşaran

13posts 0comments

Yazar: Bekir Oğuzbaşaran

Darbımesel Gazeli

Söz gümüşse sükût altındır, denmişSusan konuşanı dâimâ yenmiş Halk hikmetleridir, atasözleriTöremizin yollarına döşenmiş Süzüle süzüle gelmiş,...

Nev Gazel

Yeryüzünün en garip kulu benimÖksüzü, yetimi ve dulu benim Yaradan'dan başka dayanağım yokHiç mezun vermeyen okulu benim

Olmak Gazali

Aşk derdiyle hoşem der, Kays iken Mecnûn olurÂşıklar kāfilesi, kervân-ı cünûn olur Aşk meydanı insandan, kanını dökmek isterAşk için...

Poetika Mesnevîsi

Fuzûlî’nin Türkçe Dîvanı Mukaddimesi İlimsiz şiir temelsiz duvar, benzetmesi Eski Edebiyat’ın Dîvan Dîbâceleri Klâsik şâirlerin şiir düşünceler Şiire ve şâire dâir birçok metin var Mesnevî ve tezkirelerde,...

Fuzûlî’nin Dediği Gibi

Param pulum yoksa da, ebediyet genciyim Akademisyen yazar, şiirde bir fenciyim Türkçe adlı ummanda , inci-mercan ararım Kelime deryâsında, gavvasım, madenciyim Kara kalemle eker; biçerim ak kâğıtta Sapla saman...

Ebrûcu

                              - Hüseyin Garan’a On parmağında on hüner, Ebrûcu Vermekte gizliden haber, Ebrûcu Bin bir renkle şekiller ülkesinde Fırçanın peşinde gezer, Ebrûcu Büyük Sanatkâr’ı arar yollarda Ruhların resmini çizer, Ebrûcu Ötelerin...

Necip Fazıl’ın Şiirlerinde At

Edebiyatımızda at önemli bir yer tutuyor. Özellikle şiirimizde. Kasidelerin teşbib veya nesib adı verilen bölümlerinde at tas­viri yapılırsa bunlara rahşiyye deniyor. Nef'î'nin IV. Murad'ın...

Eyyy!!

Ağa babalarından ateş emrini alan Ülkeme nefret, lânet fedaileri salan Sanki çıkmış mezardan, Sabbah ve Haşhaşiyyûn “Âteş-i Nemrut’tan korkar mı İbrahim olan?” Kayseri, 05.08.2016 Cuma

Söz Üzerine

Allah dostu Yûnus Emre bir şiirinde şöyle diyor: “Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı / Söz ola ağulu aşı / Bal...

Niçin Yazıyorum

- “İlmi, kitapla bağlayınız.” Peygamber emrini yerine getirmek için yazıyorum. - “Söz uçar, yazı kalır.” gerçeğini bildiğim ve buna yürekten inandığım için yazıyorum. - Kendimi tanımak,...

Gidenlerin Arkasından

-Rahmete vesîle olsun diye… Bu gök kubbenin altından, nice nice insan geçti Bunu böyle yazmış yazan, bir can ile doğan geçti Erciyes’te eski dekan, yetkin müfessir-i Kur’ân Ötelerden...

Mustafa Miyasoğlu’na Dair

Merhum Mustafa Miyasoğlu, Kayseri Merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde, mihrap çinileriyle ünlü tarihî Gülük Camisi'ne bitişik, yonu yapılı, iki katlı bir küçük evde 1946...

İnsan Yüzleri

Kendimi insan yüzlerinde kaybettim… İnsan yüzleri deniz İnsan yüzleri okyanus Gez, gez, bitmez Yüz, yüz, tükenmez Derine de inebilirsin Ârifsen çözebilirsin Ben orada Cemâl’i seyrediyorum En ince, en yüksek sanatı görüyorum İnsan yüzlerine...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.