Bülent Sönmez

10posts 0comments

Yazar: Bülent Sönmez

Sanat ve Propaganda

Sanat eseri sübjektif bir birikim ve objektif bir yaklaşımdan doğmaktadır. Bir sanat eserinde sanatçının yaşadığı atmosferden izler, sanatçının dünya görüşü ve evrensel insani ortak...

Sanatta Konu ve Anlam

Sanatsal bir etkinlikte dört unsur bulunmaktadır. Dış dünya, sanatçı, sanata muhatap olan kişi (ya da kitle) ve sanat eseri. Sanat hakkında ortaya atılan kuramlar,...

Sanatın İşlevi

Genelde sanatçının dış dünyadan etkilendiği akla gelir de sanat eserinin dış dünyayı ne ölçüde etkilediği fazlaca dikkate alınmaz. Bu konu özellikle "sanat...

Sanat Alanında İki Eğilim

Bana şiir yazmak yerine, Kur'an okumam gerektiğini telkin eden çok arkadaşım oldu geçmişte. Kur'an okuyor ve yine de şiir yazmaya, söylemeye...

Arayışın Sanatı, Sanatın Arayışı

Tevhidi sanat ifadesini anlayamayan bir çok insan oldu. Sanat sanattır bunun tevhidisi olmaz diye dudak büktüler. İlke olarak eleştirilerine hak veriyorum bu arkadaşların. Ancak...

Sanatın İslamî Çerçevesi

"Sanat nedir" sorusu her dönemde sorulmuş ve buna belli cevaplar verilmeye çalışılmıştır. Sanatın tanımı üzerine çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Ben bu görüşlere...

Sanat ve Ahlak

Sanatın ahlâki normlarla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği meselesi, özellikle Aydınlanma dönemi ile başlayan Tanrı merkezli düşünmeden kopuş; kutsaldan sıyrılış sürecinde daha etkin bir biçimde ...

Hikmet ve Sanat

Hikmet Kavramı Hikmet; (HKM) den türemiş bir kavramdır. "Ha ke me " fiilinin mastarıdır. Hükm; bir güç, karar verme ve egemenlik ifade etmektedir....

Sanat ve Hakikat

Belli bir insani özün olup olmadığı tartışılagelen bir konu. Bu konuda insanın doğasını kabul edenler ve böyle bir doğanın olmadığını savunanlar var.Hakikat kainatta sabit,...

Ey Benim Soylu Dalaletim

vevecedeke dâllen feheda? Aydınlanma Hristiyan teolojisinin insanı Tanrı ve insan aklını da ilahi buyruk(teoloji) adına yok saymasına tepki olarak gelişti. Tanrı ve Vahiy (Hristiyan teolojisi...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.