Onur Akbaş

27posts 0comments

Yazar: Onur Akbaş

Masum’un Günlüğünden

19 0CAK 1991, Cumartesi    (Henüz toprak damlı evlerin kokusunu içime  çekmeye devam ediyorum....

Güz Güzelliktir

Kurgusal bağlamda iyi metin yazabilmek edebi anlamda bir manada güzel yalan söyleyebilmek olduğundan mıdır bilmem hiçbir zaman iyi bir öykücü ya da şair olamadım...

Yahya Kemal Perspektifinden Yerlilik, Millilik ve Evrensellik

Tarihte meydana gelen olayların doğurduğu olgular zamanla toplumsal yaşantıya, kültüre ve sanata da sirayet eder. Meydana gelen bu etki kendini sanat ve düşünce dünyasında...

Edebiyatımızda Klasikten Moderne Eleştiri Boşluğu

Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye’ye gönderdiği mektupların birinde bizde roman yazanların sayısının aynı türde tenkite ve inceleme yazanlardan fazla olduğundan yakınırken bu iki kalem...

Bir Distopik Film ve Amerikan Diplomasi Retoriği

Gerek tarihsel eleştiri gerekse ilk defa Hippolyte Taine tarafından kullanıldığı söylenen Sosyolojik eleştirinin sanatsal bağlamda bir eleştiri olup olmadığı tartışmalarının artık tarihte kaldığını söylemek...

Mesele Cinler Değil Hâlâ Anlamadın mı?

Güzel sanatların bir kolu olan sinema sosyal hayatı ve onun içindeki bireyin bu hayatla olan bağını yeri geldiğinde sosyolojik yeri geldiğinde psikolojik etkiler etrafında...

Post Modern Terörün Kültürel Tahribi

Bir toplumu terörize etme bağlamında kırk yıllık mazisi olan bir oluşumu sadece siyasi perspektiften ele alıp onun kültürel hinterlandı üzerinde durmazsanız bu hususta alınacak...

Fuzuli Perspektifinden Muhabbet ve “Gayri Meşru” Muhabbet

Muhabbet lügatte: 1- Sevgi 2-Dostça konuşma yarenlik olup Osmanlı Türkçesindeki karşılığı da aynı manaya gelir .  Bütün inanışlara ait dini metinlerde, mitlerde,...

Muktedir Edebiyatın Öz Kaynaklarımız Karşısında İki Mühim Silahı: İdealize Edilmiş Kadın...

Edebiyat gerçek dünyada fert ya da toplum bazındaki yaşanmışlıkların yine fert veya toplumun iç dünyasında yeniden anlam bularak ortaya çeşitli şekil ve biçimlerde konulması...

Kitap Okuma ve Klasiklerle Alakalı Değişmez Meselemiz: Gurur ve Önyargı

Beşerin zihni ve bedeni ile inşa ettiği medeniyetleri tanımanın ve buradan yeni davranışlar inşa etmenin en güzel yolu klasikleri okumak ve anlamaktan geçer. Kendi...

Dokuz Köyün Yalanı: “Onuncu Köy Teyatora”

Her coğrafyanın kendine has rüyası vardır. Bulunduğu coğrafyaya göre rüya göremeyen gözler karanlığa kırpılmaktan öte bir varlık emaresine de sahip değillerdir. Bu anlamda insanın...

“Soma Faciası”nın İçtimai Romantik Yaklaşım Açısından Tahlili

Öyle elim hadiseler vardır ki milletlerin hayatında derin izler bırakır. Öyle yangınlar vardır ki çoğu zaman içinde olduğu coğrafyanın en küçük uzuvlarını sarar. Münkesir...

Güz Güzellemesi

Çocukluğumun kıraç bir kasabada geçtiği demlerde gün batımı vakitlerinde arkadaşlarım mahalleden el ayak çektiği zamanlarda bir hüzün kaplardı küçücük yüreğimi. Hele rüzgarlı eylül akşamlarında...

Mana Burcunun Bayrakları ve Sadeleştirme (Mağara Duvarından)

Mukaddime Mağara, adeta her ihtiyaca Rahman’ın rahmetinden sunulan her nimetten, düşünen, düşünmeye ihtiyacı olan,  pişen, pişmeye ve pişirilmeye muhtaç ruhlar için bir nimet, onlar için...

Her Şiir Hakikatin Kucağında Yeşerir

“Önce söz vardı.” diyor, kitab-ı kelam. Bütün varlıkları iki harfi  ( “kâf” ve “nun” ) arasına sığdıran. O yüzden” hikmetle çağır”manın elifbasıdır, dilin dönmeye...

Bir Sükût Temrinidir

Kelimeler vardır, bir çırpıda ağızdan çıkıveren. Sakız gibi günlük hayatta tüketip tükürüverdiğimiz. Şerh kaldırmaz, tâ’na aldırmaz kelimeler. Üzerine özdeyişler, atasözleri, deyimler, şiirler, denemeler, hikâyeler,...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.