Irmak Şiirleri

3.
YATAĞINI ARAYAN IRMAK
Her çocuk bir ırmaktır
Ana rahminden doğan…
Kıvrıla büküle
Gâh sevgiyle gâh acıyla bulanarak
Bir yatak açar kendine;
Her gün daha derinleşerek
Daha büyüyerek
Akar geleceğe.
Sen henüz haritalarda görülmeyen
Küçücük, incecik ırmak,
Acılara açtın gözlerini
En önce gözyaşlarıyla çoğaldın.
Dilerim bundan sonra
Narin kolların zenginleşir, güzelleşir, aşk olur
Adının anlamını sözlüklerden çıkarır
Hayata nakşedersin,
Her dem yenilenerek taşırsın
Tüm o güzellikleri uzaklara.


Not: Ay Vakti / Kasım-Aralık 2014’de, rahmetli A. Vahap Akbaş’ın vefatından
önce “Irmak Şiirleri” 1 ve 2’yi kendisini dosya konusu edindiğimiz 153. sayıda
yayınlamıştık. Devamı olan son üç şiiri yayınlama talebimize olumlu cevap veren
ve bize ulaştıran Akbaş ailesine teşekkür ederiz.

4.
HAYRET
Çocuk
Görkemli bir ceviz ağacının altından
Yüksek bir kayanın kovuğuna tutunmuş,
Deli bir inciri seyrediyordu
İncir, bilinmez hangi kadim zamanların
Türküsünü söylüyordu
“Hayret”
Çocuk… Görkemli ceviz…
Ve asırların yükünü taşımış duvar
Taşların her biri bir başka tarihi eserden alınmış
Ve asırlarca yağmura rüzgâra kara dayana dayana
Yavaş yavaş eriyivermişti
“Hayret”
Zamanın bıçkın balıkçısı
Bu kadim duvarın dibine oturmuş,
Saatlerdir çorabının tekiyle oynuyordu
Çocuk “Ne haber balıkçı?” diye sordu
Balıkçı bitkin bir nazarla çocuğa bakarak
“Çorabımın tekini giyemiyorum evlat”
“Hayret”
Çocuk en son nehre baktı
Ve en çok ona hayret etti
Bir nehrin bu kadar hastalanıp
Böyle zayıflayacağını hiç düşünmemişti
“Hayret”
“Hayret”

5.
BÜYÜK AŞK
Büyük aşklar,
Sular çok bulanık akarken de
Devam eden aşklardır.
Çok kirli, bulanık, zorlu sularda
Sınandı aşkımız.
Gördük ki her sınanış
Aşkı durultan ve büyüklüğünü gösteren
Bir aynadır.
Böyle bir aşkı yaşatana
Binlerce şükür.
Böyle bir aşkı paylaştırana
Binlerce hamd olsun

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Ahsenü’l-Kasas / Şeref Akbaba
Ege Türküsü / Ali Yaşar Bolat
Semender / Ebubekir Koçak
Bir Umuttu Hayat / İbrahim Kaya
Eksik Yanım / Nurşah Karaca
Tümünü Göster