Safahat’tan

247
Görüntüleme

Bana sor sevgili kâri’, sana ben söyleyeyim,

Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım:

Bir yığın söz ki, samimiyyetti ancak hüneri;

Ne tasannu bilirim, çünkü ne san’atkârım.

Şi’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,

Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizârım!

Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;

Oku, zirâ onu yazdım iki söz yazdımsa.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Uyarı ve Yakarış Kitabı: Safahat / A.Vahap Akbaş
Suya Düş Kalışlar II / Celal Türk
Silahlar / Ay Vakti
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -22 / Şiraze
Safahat’tan / Mehmet Akif Ersoy
Tümünü Göster