İki Kapı ve İki Kapak Arasında

120
Görüntüleme

Geç kalma yalnızlık / şeb-i yeldayı  müneccim-u muvakkıt ne bilir, müptelay-ı gama sor kim geceler kaç saat / annemin çeyiz sandığı ve muskalı ayran / desenleri ecinniler işlemiş ya da sevdiği kıza meramını anlatamamış bir esnaf çırağı fark etmez / buhur kokan esvabını başıma dolamak yerine, gecenin koynunda saklanmayı beceremeyenlerin boynuna dola / ne fal bakıcılar ne de büyücüler kaldırımlarında dolaşma cüretini göstermesinler / kısa kol gömleğinle dolaştığın bu karakış, içimdeki ateşin zebunu / bohçanı sandukaya yerleştir ve erkânı aşk istemedi diye yola çıkmamazlık yapma.
Geç kalma yalnızlık / geceyi aydınlatmak yerine karanlığa  gömen ve düğmeye dokunmadan sönen ışık/ dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafelerden  / ışıkla  gök arasında yıldız kaymalarını seyre dalmak ve hüzün seansları / gökte  düğün ve yerde sürre alayları / meccani  zikir nöbetleri dervişanın / ışık doğudan mı batıdan mı gelir / doğunun da batının da rabbi Allah’tır / hal ilminin mumunu yakanlar / fiske lamba ve avlu bir uzun yol / karanlığın sabıkalı sayıldığı demlerde işte ben / avizeler kaç lambayla  süslenmiş / gölgelerden kaçan hafakanlarım / ışıksız ruhunu gebertmeliyim duygularımın / kör ve sağır /  gözlerim gözlerinin kamaştığı yerde dilsiz / hesaba çekilmeden yorulan zamanlarım / annemin çeyiz sandığı ve muskalı ayran / ışıksız dağları nefret dikenleriyle süsleme seansları.
Geç kalma yalnızlık / duvara mıhlanmış kitaplar / kaç duvarın süsü ve yılları övünmenin / kılıbık okumalar adına söyleşi / çıktım mahpus damlarına öğüt veren bol  olur / modern zavallılığın enkazını kaldırmaya kim gelir / duvara asılı kalbimi arşınlayamadım / tezhib ve tertib / kaç ansiklopedisi varsa aydınlanmanın, aralanmayan / kulluk buysa eğer bende kulunuzum / salonu kuşatan duygularım değil kitaplarım / istif mi desem israf mı / kılı kırk yarmadan bu dehlizden geçilmez / utancını gizlemene gerek yok /zavallı aydınlanma nöbetleri / kum fırtınası dağ eteklerinde / teslimiyet örtüsünü yırtacaksan gelirim / iki kapı ve iki kapak arasında günlerini sayan kalbim / tekletme derslerinden kurtulma çareleri / yankısını bulur mu feveranlarım / kitap dolusu kalbim olmadı desem / kitap dolusu duvarlarım / sayıklamadan ve baygınlık geçirmeden düş harmanını savurmalısın / yine duvar  ve baştan başa resmi geçit töreni / alkışlarıma aldırma, hüznümün feryadına kulak ver.

Geç kalma yalnızlık / termometre yazmıyor sıcaklığımı / katar katar turna / tren yolu ve matem / acımasızlığımı yüklemeden vedalaşma / incir ve zeytin / dolambaçlı yollarında Himalyalar’ın ve Akdeniz’in / Ortadoğu susuzluğu ve zemzem / yeniden yollara sevdiğim / hasretimden eskittiğin sevdalar baş tacım / nerde buluşmuştuk ve nerde  ayrıldık diye sormuyorum / annemin çeyiz sandığı ve muskalı ayran / faili meçhul bir yılgınlık ve yorgunluk değil benimki / taş kırma sırası bende / gözlerinden akan yâr olmasa tutulmam / bana reddetmeyi neden öğretmediniz / duymuyorum sensizliği ve anlamıyorum.

Geç kalma yalnızlık /dur eli göğsümde ikrânın / izm’den arta kalan izimler de nem almış / yar göğsümü ve inşirâhın bedeli neyse / dur bekle mâsivadan ve mâli hülyadan / gel demeni beklemeden  içtim badeyi / annemin çeyiz sandığı ve muskalı ayran / çam yaprakları dökülmeden uyuyamam / geç kalmış  yazıları ebemkuşağının / gitmiyorum ve buradayım ve direniyorum ve yürüyorum.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Bizim Konağımız / Hasan Tiyek
Deniz Bize Mavi / M. Ali Garip
Şiirler ve Şairler / Necat Çavuş / M. Ragıp Karcı
Kör Testere / Emirhan Yüce
Taş Kesilenler / Selami Şimşek
Tümünü Göster