Tenha Gurur

153
Görüntüleme

Yeni açılımlar ve yeni programlarla desteklenen çalışmalar daha bir başarılı kılacaktır bizi. Kendi çıkmazlarımızdan kurtulduğumuz ve kollektif çalışmalara yöneldiğimiz zaman başarı tomurcuğu kardelen gibi boy verecek ve kararlı yürüyüş arzuladığımız hedefe bizi ulaştıracaktır. Kendi içinde çıkmazlar oluşturan ve istikrarlı büyümeye set olan davranışlar engel tümsekleridir. Bu tümsekleri kaldırmak zor olmakla beraber, arzulanan sonuçlar için bir gerekliliktir. Her çalışma insan merkezlidir ve insan merkezli çalışmalarda bu tür sorunların yaşanması da doğaldır. Asl olan bu çerçevede erdem libasına bürünmek, katılımcı ruh anlayışını hayata geçirmek ve problem değil, çözümler üretmektir. Bulgucu niteliğe haiz insanlar bu açmazlara takılmazlar, yeni proje ve planlarla büyüme yarışına girerler. Bu büyümelerde insanları yalnız bırakmayan ben merkezli gurur objesi vardır ki, terbiye edilmediği sürece ayrışmalara ve düşmanlıklara neden olur. Kayda alınması gereken bir gerçek var ki, her büyüme ile gurur da büyür. Bir tenha gururdur bu. Kontrol edildiği sürece başarıya, kontrolden çıktığında tükenişe götürür.
İnsanlar büyüdükçe gururları, kibirleri, hasetleri de büyümektedir adeta. Bu büyüme farkında olmaksızın, kendi seyrinde gelişmektedir. Kontrol altına alınmayan ve zarar vermek bir yana, kanıksanan bu tür davranışlar, sahibine zarar vermekle kalmayıp, ortak çalışma ve üretkenlikleri bitirmekte ve etrafına da zarar vermektedir, insanın büyümesine orantılı olarak büyüyen bu hasletleri yok etme, öldürme, tüketme şansına sahip değiliz. Ancak kontrol etme, terbiye ve ıslah etme imkanı vardır.
Kontrol mekanizması önemlidir. Kişinin kendini kontrol edebilmesi, varlığını öz itibariyle korumasıyla eş değerdir. Dışımızdaki kontrol dış dünya ve iç dünyayla ne kadar ilintiliyse, içimizdeki kontrol de aynı mesabededir. Bu kontrolde varlık sebebi olan duyguları yerinde kullanmak, insanın menfaatine şekil alacak istikamette yönlendirmek, sızarak dahi olsa bireye ve çevresine zarar vermesini önlemek gerekmektedir. Bu önleyişin asırları kucaklayan bir gelenek oluşturduğunu, otokontrol sistemiyle bir iç duruluğa, bir dış dünya berraklığına zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Kelile ve Dimne, Ahmediye ve Muhammediye, Mesnevi, Müzekkiün-Nüfus, Mantıkut-tayr, Bostan ve Gülistan ve daha nice eserlerin kümeler halinde Anadolu’da okunduğu ve manevi ocaklarda insanın ruh terbiyesine, iç güzelliğine katkı sağladığını ve bir medeniyetin asırlarca ayakta kalabilmesinin etkenlerinden birini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özeleştiri yerine topyekun red mantığıyla geleneğinden koparılan toplumlar, bu kulvara yönelişi geciktirerek de olsa gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu kültürün bugünün diliyle aktarılan türleri ve şark klasikleri raflarımızda okunmak üzere yerini almalıdır.
Yapılan çalışmalar bireyi yüceltme adına yapılmasa bile, mevcut çalışmanın büyümesi ve katlanarak devamı, kendi içinde olmasa bile, dışında bir gurur atağına neden olmaktadır. Bu negatif oluş, pozitif engeller oluşturmaktadır. Gururda büyür, gururda yol alır, kuşatır ve yol keser. Palazlanmış ve tekebbüre kapı aralamış bir gurur, insanı insanüstü olma gibi sonu acziyet olan bir his ve badireye sürükler.İnsanüstü edinimlere sahip olduğunu iddia edenlerin sonu hüsran olmamış mıdır? “Kibirliye karşı kibir sadakadır” hadisinin muhteva itibariyle iyi anlaşılması ve yorumlanması gerekir ki, burada da kovulan ve yok edilen yine gurur ve kibirdir. Ham bir tükenişe karşı tavır alış ve onu has bir karaktere davettir.
Gurur büyüyünce kimi beraberlikler sona eriyor ya da arzulansa bile tekrar bir araya gelmeler mümkün olmuyor. Büyümeye endeksli gururlar, “orta yolu tutunuz ” emrine muhatap olanları cenderesine sıkıştırmamalı ve kullanımı insanı yüceltecek yönde olmalıdır. Şair ne güzel ifade etmiş: “Azamet-i Kibriya hakka yarar/Kul olanda bu tekebbür ne arar”

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Sürgün / Seyyid Ahmet Kaya
Bilmeni İstediğim / Ayhan Koçyiğit
Şiirler ve Şairler; Ahmet Veske / M. Ragıp Karcı
Yenildim Sana Hüzün / İsmail Bingöl
Solo Şarkılar / Fatma Çolak
Tümünü Göster