SAKLI MEKTUPLAR LXXVI

421
Görüntüleme

yeniden başlamak kandırmacasına inandık
            bu yüzden yanlış üstüne yanlış bütün yaptığımız
yerlebir etmek istiyorum bu sürgit boş hayatı, kurulu düzene karşı bir direniş benimkisi
her gün bildik sokaklardan geçmek yerine başka yollarda kıvrılmayı tercih etmeli meselâ,
tüm yolların aynı meydana vardığı sözünü ilk basamak sayıp.
ya da her sabah tanıdık bir maskeyle evden ayrılmasa insanlar, göreni ikilemde bıraksa
gömlek değiştirir gibi takıp çıkarsa maskelerini ruh hâlinin rengine denk;
etek, çorap, kazak gibi ara ara maskelerin de eskimiş yanlarını onarsa hatta
‘azalmış çekingenliği’ dese, ‘masum yüzümün’
‘anneliğimde derin çizikler oluşmuş’ dese ertesi gün
ya da ‘zâlim tarafımda pek belirsiz etkisi zulmün’.
insan,
gel-gitler arasındaki bâriz tutarsızlıklardan sebep yorulur da vazgeçer belki oynamaktan.
fısıldama artık Şirâze
            sesini duyurmaya yoksa cesaretin
aynılık ve tekdüzelik ve yeknasaklık rutin biçimde bizi sisteme köleleştiren,
var gücünle durdurmak istersin Şirâze seni aynı kalıba sokmaya çalışanları
kendin olmaktan öte yoktur bir niyetin, dileğin, isteğin faydasız çaba, kimse seni sen olarak kabul etmeye yanaşmaz
            başlarsın sen de çıplak ellerle kuyu kazmaya birgün işe yarayacağını farzedip
            yıllar geçer, kuyular sahipsiz kalır öyle başıboş, kimsesiz, ve gereksiz
            yine de, her ne hikmetse işte
ümidin bir ucuna yapışıp inatla devam edersin nereden güç aldığını bile bilmeden
            tırnakların kırılır, ellerin kanar, için acır çaresizlik çığlıklarını duyuramamaktan
            gün gelir gücün yetmez artık gençlik hayâllerinin ardını kovalamaya
            adımların yavaşlar, uykuların artar, direncin zayıflar
ve arzuların tek tek sönmeye başlar ritmi azalan bir şakı gibi
            zavallılığına acımaktan başkası gelmez elinden Şirâze,
            ağla gözüm dersin için için; ağla ki temizlenesin, temizleyesin, temiz gidesin
            anla ki, beklentilerin olduğu yerde huzur filizlenmez
            her biri bir sonrakinin sessiz habercisidir.
bugün ayın yedisi
yılın ilk günleri
Farland’in kırsal bölgesindeyim
modernizmin dayattığı ne varsa üzerime giymişim
Şehzadebaşı’nda bir hücrede,
tek bir yaratıcıyı tesbîh etmeyi tercih ederdim oysa
varlığından emîn olduğum çıkışı bulabilseydim
                                                                                                  
                                                                      Şirâze’den Şirâze’ye

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

SANMAK / Semra Saraç
VAKTE CAN BOL HAYAT SERPMEK / Alâaddin Soykan
EVET ÇIĞLIK DİYORUM / Selami Şimşek
DURMAKLA ANLAMAK ARASINDA / Necmettin Evci
MAĞARA AĞZI YOKSULLUK / Ali Yaşar Bolat
Tümünü Göster