YAŞA’YAN PORTRELER; NEŞELİ, LİRİK, İNCELİKLİ BİR KİTAP

316
Görüntüleme

Nef’î’nin o harikulâde beytinin bir mısraı şöyledir: Âşinâya âşinâ bîgâneye bigâneyiz. Belki de hayatın yegâne anlamı saklıdır bu mısrada.
Bu anlamın peşindeki Fahri Tuna, âşinâ’larını kaleme aldığı Yaşa’yan Portreler ile çıkıyor bu defa okurun karşısına. Tuna, sadece eserine değil, bizzat kendisine de âşinâ olduğu isimleri taşıyor sayfalarına. Kısa, veciz, esprili ve incelikli bir dille, deyiş yerindeyse birkaç fırça darbesiyle resmediyor kültür dünyamızın renkli isimlerini. Hayatın en sahih anlamının dostluk olduğunu imâ ederek…
Yaşa’yan Portreler, dünyayı muhabbetin kurtaracağını müjdeleyen bir kitap. Samimi, akıcı, lirik… Gündelik hayatın tekdüzeliğinden bir an olsun çekip çıkarıyor okuru ve edebiyatın, sanatın ve düşüncenin bereketli iklimlerine davet ediyor.
Neşeli bir kitap Yaşa/yan Portreler. Umutlu, incelikli, vefalı… Tuna, yazarak giriyor hem kelimelerin hem âşinâlarının hem de okurun kalbine.
Deyiş yerindeyse zâtına hoşça bakmak için birer ayna kitaptaki isimler yazar için. Çünkü o ‘merdüm-i dîde-i ekvân olan âdem’i yazıyor; Allah’ın yeryüzündeki o en güzel halifesini…

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

MALUMAT / Ay Vakti
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -84 / Şiraze
SEN DE TOZLU YAŞASANA / Kâmil Eşfak Berki
UYANIŞ / Nurullah Genç
İKİNİN PEŞİNE DÜŞMEK / Semra Saraç
Tümünü Göster