İnsanlar Sizi Nasıl Dinler?

200
Görüntüleme

Varlığın yaratılış hikâyesi bir sözle – kün – başlar. Sözle başlayan hayat, söz ile gelişir. Sözlerin; hayatı, düşünceyi, fikirleri inşa eden bir özelliği vardır. Etrafımızda gördüğümüz her varlık, kâinat kitabının sayfalarına yazılmış bir sözdür aslında. Her biri kendi lisanıyla birçok şey anlatır. İnsan da bir sözdür ama ona üflenen nefes onun sözünü diğerlerinden çok daha değerli kılar. İnsan, eskilerin tabiriyle eşrefi mahlûktur. Allah’ın halife olarak tayin ettiği en şerefli varlıktır. Varlığın şeref abidesi olan insanın sözü söylerken güzel söylememesi, hayata ve hadiselere tercümanlık ederken ne diyeceğini bilememesi büyük bir eksikliktir. Yüce Yaratan, insana beyan’ı öğretmiş ve insan da bu emaneti en etkili biçimde kullanmayı öğrenmelidir. Sözü en güzel şekilde söylemek ve ağızdan çıkan her söze dikkat etmek bu yüzden bizim medeniyetimizin en önemli vasfıdır.Etkili ve güzel söz söylemede, sahip olduğumuz değerleri kitlelere ve geleceğe aktarmada, hayatın yeniden inşa sürecine katkıda bulunmada sözü doğru kullanmayı bilmek hepimizin görevi. İnsandan insana uzanan bir köprüdür sözler. Her fikir sözle yol bulur bir akıldan başka bir akla, kalbe ya da zamana. Sözler sanıldığın aksine canlıdır, hareket halindedir, muhatabında silinmez izler bırakır. Kullanmasını bilinler için etkili bir araçtır. Onunla gönüllerde yapılır, yıkılırda. Kılıç yarasını bir hekim iyileştirebilir ama söz yarasına ancak gönülden bir söz şifa olur. Söz, ustasının elinde düşünceleri parlatan, kitleleri harekete geçiren bir sanat haline gelir. Sözü ustalıkla kullananlara hatip, sözü kullanma sanatına da hitabet denir. Kendi dünyamızın birikimlerinin, Batının değerleri karşısında geri bırakılmasının en önemli nedenlerinden biri de sözü etkili ve doğru kullanmayışımızdır. Nice değerler insanlara sözlerle güzel takdim edilmediği için kabul görmemiş, nice lüzumsuz meseleler ise sözün sihriyle kitleleri etkileyecek biçimde önemli hale getirilmiştir. Dini, içtimaı ve kültürel alanda insana ulaşmayı gaye edinen herkes söz söylemeye ve sözün inceliklerine vakıf olmaya adeta mecburdur. Prof. Dr. Abdülhakim Yüce tarafından kaleme alınan ve Işık yayınları tarafından yayına hazırlanan konuşma sanatı, Hitabet isimli eser, bu noktada okuruna faydalı olacak, onun kişisel gelişimine katkıda bulunacak önemli bir eser. Hitabetin tarihi gelişiminden unsurlarına, hazırlanış safhalarından sunuş tekniklerine kadar birçok konu başlığını ihtiva eden eser, İmam – Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerindeki hitabet dersi müfredatı göz önüne alınarak hazırlandı.  Hitabet Sanatı, kitleler karşında konuşmak zorunda kalanlar, insanlarla birebir iletişime geçenler ya da ‘İyi bir hatip nasıl olmalıdır?’ sorusuna cevap arayanlar için sade ve anlaşılır bir biçimde tasarlanmış bulunmaz bir kaynak. Eser, hitabetle ilgili teorik bilgileri barındırmanın yanı sıra pratik açıdan da Orijinal ipuçlarını ihtiva eden çok boyutlu bir içeriğe sahip. Herkes kendini iyi bir hatip olarak görebilir, peki gerekte iyi bir hatip konuşurken nelere dikkat etmelidir? Sohbet niyetiyle başlayan bir oturum hangi durumlarda fark edilmeden tartışmaya dönüşebilir? Sözün karşısında tesirini arttıran ve azaltan faktörler nelerdir? Bir mesele ele alınırken karşıdaki hedef kitlenin hangi özelliklerine dikkat etmek gerekir? Gibi birçok soruya tarihi ve dini bilgi ve örneklerin ışığında cevap veren yazar, farklı zaman ve mekânlarda yapılacak konuşmalarla dini hitap şekilleri ile ilgili de etraflıca bilgi veriyor. 

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Panorama / Ay Vakti
Şirâze’den Şirâze’ye Saklı Mektuplar -68 / Şiraze
Bütüncül Düşünce ve Sanat / Necmettin Evci
Tarık Buğra’nın “Yalnızlar” Romanında Birey Yalnız... / İbrahim Biricik
Kaygı Nesneleri / Salime Kaman
Tümünü Göster