Belirleme XI

Sorgusuz ve sualsiz bir dünya arıyorsa insan; bu imkânsızdır. Bütün bireyler bir şeyleri sorup duruyorlar birbirlerine. Yaşadığımız cemiyet ve yaşadığımız hayat bütünüyle sorgulardan ve cevaplardan ibaret aslında. Biraz düşünüversek bunun doğru olduğuna tanıklık ederiz.
Cemiyeti güçlendirecek olan şey ya da yaşamı süsleyecek olan şey bireylerin bilinçleri ve eylemleridir. Bilinç ve eylem ferdin kimliğini belirler. Kişiliksizlikten, kimliksizlikten, hayırsızlıktan ve bütün olumsuz davranışlardan alıkoyar. Dahası neden ve niçin yaşadığının belirgin yansımaları düşer topluma. Toplumu şekillendiren ana unsurlar; bireylerin bilinçleri ve eylemleridir.
Bilinç; “Ali Püsküllüoğlu”nun “Türkçe Sözlüğü”nde şöyle tanımlanıyor:
İnsanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi. Bilinç-şuur kişiyi kişi yapan şeydir.
Bilinç akışı (yazı): Öykü, roman ve benzeri yazınsal türlerde insanı, düşüncelerinin dümdüz, yazınsal ve mantıksal akışı içinde değil, iç dünyasının, bilinçaltının gerçekliğiyle yansıtma ereğini güden, iç konuşmalara, biçim bozumlara dayalı anlatma yolu.
Bilinç alanı (fels): Bir anda kavranabilen algıların tümü.
Bilinç eği (ruhb): Belirli bir zamanda bilinçte bulunmakla birlikte istendiğinde kolayca bilince çağrılabilecek bilgi, beceri, anı vb. nin bulunduğu zihin alanı.
Eylem ise şöyle karşılık buluyor: Eylemek işi. Bir değişiklik doğurabilen etkileyici davranış.
Amel aksiyon. Siyasal ve toplumsal hareket. Belli bir amaç için ve belli bir yöntem kullanılarak yapılan iş. Bir kimsenin dış etkiyle olmayan, doğrudan doğruya kendisinin gerçekleştirdiği davranış. Bilinçli bir kararın gerçekleştirilmesi. Olumlu ya da olumsuz olarak zaman kavramı taşıyan ya da zaman kavramıyla birlikte kişi kavramını veren, öznenin yaptığı ya da konusu olduğu iş, oluş, kılış, devinim, yargı vb. şeyleri belirten, anlatan sözcük.
Buradan şu noktaya ulaşabiliriz öyleyse. Ferdin zihinsel egzersizleri, ruhsal kazanımları ve fiziksel evrimleri (tekâmülleri) günden güne değişerek, gelişerek yol alır. Elbette ki edebiyat dergilerinin bu kazanımda çok önemli katkıları bulunur.
Ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen kültür, sanat ve edebiyat alanında yayınını sürdüren dergileri ve bu alanda çalışma yapanları kutluyoruz.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Belirleme XI / Ay Vakti
Maskeler / Özcan Ünlü
Kimin Yürüyüşünü Taklit Ediyoruz? / Alaeddin Özdenören
Ölümlü Mısralar / Ayşegül Kürüm
Dakika 2/ Dakika 3 / Hamit Can
Tümünü Göster