Reklama Kurbanız III

241
Görüntüleme

“Reklam spotlarıyla dolu zihinlerimiz daha fazla tüketmenin gerekliliğine inanırken tatminsizliğin sınırsız uçurumuna sürükleniyoruz. Sonuç kirlenen bilinç, acı çeken ruhlar…” Toplumsal ve zihinsel anlamda yaşanan bir kirlilik manevi olarak da toplumu ve insanları olumsuz yönde etkilemektedir. Reklamlarda başlayan ve sınırsız tüketim ihtiyacını her geçen gün körükleyen reklamlar, bilinç zehirlenmesi denecek boyutta bir tehlikenin ipuçlarını veriyor. Konu, akademik ve konunun uzmanlarını ilgilendirdiği kadar, en küçükten en büyüğüne bütün yönetici katmanlarını da sorumluluk altına almaktadır. Ekonomik refahı hep daha fazla tüketmek ve hep daha fazla kazanmak üzere kurgulayan reklam spotları, aslında büyük bir çöküşün de hazırlayıcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün maddi ihtiyaçların arkasına bir de kadın unsuru girince durum daha da vahim bir hal almaktadır. “Son yıllarda sözlü, yazılı ve görüntülü iletişim araçlarında mal satışlarını artırmak gayesiyle kadınları reklam aracı olarak kullanmak oldukça yaygınlaşmıştır.” Kadın ve çocukların esas alındığı reklam kampanyaları bilimsel araştırmalara da çoğu zaman konu olmakta, ama çözüm anlamında her hangi bir ciddi çalışma ortaya çıkmamaktadır. Çocukların gelecek kuşakları oluşturması açısından hedef olarak seçilmesi de reklamların önemli bir olumsuz yanıdır. “Çocuk bu açıdan güçlü bir modeldir. Çünkü geleceğin yanında geçmişi de canlandırmaktadır.O hem süreklilik hem de değişimdir.”
Diğer taraftan çocuklara yönelik reklam programları, toplum yayınları arasında büyük bir yer tutar. Her yüz kişiden 40’ını çocukların meydana getirdiği ülkemizde çocuklar, reklam izleyici kitlesi içinde büyük bir paya sahiptir. “Fransa’da yapılan bir araştırma Tv’deki reklam programlarının % 43’ünün çocuklara yönelik olduğunu ortaya koymuştur.”
Modern dünyanın daha doğru ve daha yerinde reklam yayınlarına uygun bir yayıncılık anlayışını kısa sürede gerçekleştireceğine inanmaktan başka şimdilik yapacak bir şey yok. Reklam günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç. Doğru ve zamanında yapılan reklam ise teşvik edilmesi gereken bir davranış biçimi. Çünkü insanlar yeniliklerin birçoğunu, hayatı kolaylaştıracak gelişmeleri yine reklamlar sayesinde öğreniyor ve öğretiyorlar.

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Belirleme VIII / Ay Vakti
Sütbeyaz Vakitler / Recep Garip
Alışveriş Merkezinde Bir Gezinti / Jan Devrim
İnsanlık / Hakan Özbek
Gülüme Kanat / Hacire Büklüm
Tümünü Göster