Tefekkür Gibi İbadet Yoktur*

242
Görüntüleme

Kâinâtta, diri bir kalbe sahip insana Hâlık’ını ve O’nun sanatkârâne kudretini tanıtmayan hiçbir zerre yoktur. Mikro âlemden makro âleme kadar Kâinâtta her şey, ilâhî azametin şâhididir. Bütün mahlûkatın “Lisân-ı hâl” denilen bir ifade şekli vardır ki, her şey onunla açık ve net bir beyan hâlindedir. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, nezih kalemiyle hazırladığı “Kâinat, İnsan ve Kur’an’da Tefekkür” adlı eseriyle Kuran-ı Kerimin istediği şekilde tefekkür anlayışının nasıl olması gerektiğini izah ediyor. Kitapta, Cenab-ı Hakk’ın, ilahi isim ve sıfatlarının en büyük tecelli mekanı olan ”Kur’an”, ”İnsan” ve ”Kainat”ın derinliklerinden paylar alıp buradan hareketle de gönül dünyasını nurlandıracak hakikatleri çıkarabilme kabiliyetini, mahlukat içinde mükemmel bir surette yalnızca insanlara, kısmen de cinlere bahşettiğine değiniliyor ve buna ulaşma yolunun yegane vasıtasının da; ”tefekkür” ve ”tahassüs” olduğunun altı çizilmekle kalınmayıp bunların yardımıyla ulaşılabilineceği vurgulanıyor.Müellif, tasavvufu; ferdin manevi istidadı ve buna ilaveten Allah’ın lûtfu nisbetinde hakikat zirvelerine ulaşmayı hedefleyen bir tekâmül yolunun adı olarak tanımladıktan sonra rûhânî yapısını tekamül ettiremeyen bir insanın ise nefsânî bir hayatın süflî tezâhürlerine takılıp kalarak tefekkür istidâdını gelgeç sevdaların anaforunda zâyi ettiğini vurguluyor.Kitabın muhteviyatında, Kuran-ı Kerimde geçen tefekkür mahiyetli ayet-i kerimeler ile muhtelif islam alimleri ve evliyanın  hikmet dolu sözleri ışığında ele alınan tefekkür kavramı, gerektiği ölçüde de bilimsel bilgiler eşliğinde zenginleştirilip kainatta tefekkür, insanda tefekkür, kuranda tefekkür başlıkları altında mükessef bir şekilde işleniyor. Netice bölümünde de, yine tefekkürün muhtelif boyutları ele alınıyor.Kitabın son sözünde ise; günümüzde  kendi tarihine ve kültürüne yabancılaşmış bazı insanların, batı kaynaklı kişisel gelişim programlarında veya uzak doğu menşeli yoga-meditasyon kurslarında huzur aramakta oldukları, halbuki insanın aradığı gerçek huzurun, ilahi, hikmet ve hakikatlerin anahtarı olan zikir, tefekkür ve tahassüs ile gerçekleşen murakabede olduğu dile getiriliyor.“Kâinat, İnsan ve Kur’an’da Tefekkür” isimli bu kitap, sürekli  okunduğunda tefekkür hakkında muhtelif malumatlara ve mülahazalara ulaşabilceğiniz bir eser.  *(Beyhakî, Şuab, IV 157)

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Yusuf Peygamber İle Yusufçuk Kuşu / Faik Öcal
D. Ali Taşçı İle Uygarlığa Aşkla Direnmek Üzerine…... / İsmail Sezer & Yunus Çakır
Savaş ve Deprem / Ay Vakti
Cezada Elif İkrârı / Naz
Nisan Müzakeresi / Şeref Akbaba
Tümünü Göster