Reklama Kurbanız

267
Görüntüleme

Modern en büyük ihtiyaçlarından biri iletişidir. Bu gün gelinen noktada iletişim bir ihtiyaç olma özelliğini korurken bir yandan da yıkma görevini üstlenmiş bulunuyor. Toplumların doğru haber alma özgürlüğünün en büyük aracı olan iletişim araçları ve bunların yan kolları her geçen gün biraz da kirlenen bir toplumun sebebi olmaktadırlar. Kirlenmenin en büyük sebeplerinden biri de reklamlardır.
Sosyal hayatın önemli bir unsuru olan reklamlar, bilinçsiz hazırlanma, denetimsiz yayınlanma ve sosyal sorumsuzluk nedeniyle toplumsal kirlenmenin önemli bir halkasını oluşturuyor. Ülkemiz bu sorunu en yoğun olarak Özel televizyonların hayatımıza girmesi ile yaşamaya başladı. Özel televizyonlar demokratikleşme çabalarımıza büyük katkı sağlıyorlar. Toplumsal katmanlar arasında iletişimi ve bilgi taşıma vazifesini istenilen ölçüde olmasa da yine iyi yapıyorlar. En azından TRT’nin devlet protokolünü andıran haber ve program anlayışı delinmiş ve daha şeffaf bir toplumsal yapı oluşturmaya başlamıştır. Tabi bu güzelliklerin getirdiği başka eksi noktalar vardır. Biraz evvel belirttiğimiz denetimsizlik ve sosyal sorumsuzluk özellikle reklamlarda kendini yoğun olarak hissettiriyor. Bu durum toplumun hızla yozlaşmasına zemin hazırlıyor. Oysa dünya standartları göz önüne alındığı zaman reklam ilkelerinin ne kadar önem kazandığını anlamak ve bunun uygulanmasının da ne kadar gerekli olduğunu görmek mümkün. Avrupa ülkeleri tarafından hazırlanan reklam ilkeleri ve bunların uygulanması, konusunun önemini biraz daha artırıyor.
5 Mayıs 1989′ da Strasbourg’da imzaya açılan ve 22 ülke tarafından benimsenen ASTS (Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi) 1 Mayıs 1993’te yürürlüğe girdi. Türkiye sözleşmeyi 7 Eylül 1992′ de imzaladı. Meclisin onayına sunulmak üzere TBMM Başkanlığı’na 21 Haziran 1993′ te gönderilen sözleşmenin kabulüne ilişkin yasa tasarısı 14 Temmuz 1993’de Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından da kabul edildi.
ASTS’ ye göre reklamlarının ve yayınların daha düzenli hale gelmesi ve başıboşluğun giderilmesi gerekiyordu. Çünkü ASTS’ nin ilkeleri gerçekten insan onuruna ve sosyal ahenge önem veren maddeler içeriyor. İşte o maddelerin bazıları ve nasıl uygulanacağı:
– İnsan onuruna ve temel insan haklarına saygı
– Edebe uygunluk
– Şiddete ve ırkçılığa karşı
– Haberde doğruluk
– Şahıs ve kurumlara cevap hakkı
– Telif hakkına saygı
Yayın ilkelerini böyle açıklayan ASTS’nin reklam konusunda getirdiği düzenleme de gerçekten çok ilginç ve doğru ilkeler. Bu ilkelere niçin uyulmadığı ise malum. Devam Edecek

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Kedigözü / Jan Devrim
Kız Kulesi / Adem Özbay
Sitem / Abdullah Yıldırım
Rüya / Rasim Demirtaş
Uçurtmam Var / Hakan Özbek
Tümünü Göster