Perdeler

Perdeler… perdeler… perdeler…

Kendimizle kendimiz arasında perdeler vardır. Perdeler bi­zi kendimize yabancı kılarlar. Perdeler bizim kendimiz ol­mamızı engellerler.

Kendimizle Rabbimiz arasında perdeler vardır. Perdeler bi­zi Rabbimize yabancı kılarlar. Perdeler bizim Rabbimizle ol­mamızı engellerler.

Kendimizle varlık arasında perdeler vardır. Perdeler bizi varlığa yabancı kılarlar. Perdeler bizim varlığın arifi olmamı­zı engellerler.

Kendimizle insanlar arasında perdeler vardır. Perdeler bizi insanlığa yabancı kılarlar. Perdeler bizim insanlığın bir par­çası olmamızı engeller.

Kendimizle toprak arasında perdeler vardır. Perdeler bizi toprağa yabancı kılarlar. Perdeler bizim toprak olmamızı engeller.

Kendimiz kendimizle aramıza perde oluruz. Bu perde ken­dimize giden yolları keser. Kendimizden kendimize geçe­meyiz.

Kendimiz Rabbimizle aramıza perde oluruz. Bu perde Rab­bimize giden yolları keser. Kendimizden Rabbimize geçe­meyiz.

Kendimiz varlıkla aramıza perde oluruz. Bu perde varlığa giden yolları keser. Kendimizden varlığa geçemeyiz. Kendimiz insanlarla aramıza perde oluruz. Bu perde insan­lığa giden yolları keser. Kendimizden insanlığa geçemeyiz. Kendimiz toprakla aramıza perde oluruz. Bu perde toprağa giden yolları keser. Kendimizden toprağa geçemeyiz.

Velhasıl; biz perdeyiz, perde bizdir. Her şey perdedir, perde her şeydir.

Ya da;

Ben perdeyim…

Sen perdesin…

O perde?

Perde ise, Perde nerde? Ne perde?

Her perdeyi perde gördüğün yerde

Perde nedir?

“Ne” nedir ki!

Ne perde?

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Şiraze’den Şiraze’ye Saklı Mektuplar -... / Şiraze
Kuru ve Beyaz Bir Mevsim / Hülya Atakan
Popüler Kültür ve Hidayet Romanları / Yılmaz Yılmaz
Esrar Kokulu Yalnızlık / Oğuzkaan Durdu
Sancı Dağı / Serkan Tarifci
Tümünü Göster